Meer

Wonen boven Winkels succesvol

Het project Wonen boven Winkels van de gemeente Haarlem was de afgelopen jaren succesvol. Er zijn meer woningen boven winkels gerealiseerd voor minder geld dan gepland. Dat blijkt uit de evaluatie, die dinsdag 26 juni door het College van B&W is vastgesteld. Er zijn sinds 2010 ruim zestig woningen boven winkels gerealiseerd en ook de komende tijd zullen er nog de nodige woningen worden opgeleverd. Daarmee overtreft het resultaat de vooraf in het Convenant Binnenstad vastgelegde ambitie van vijftig woningen per 1 juli 2012, terwijl niet het gehele beschikbare budget is gebruikt. Er blijft daardoor geld over om het project ook de komende jaren voort te zetten.

De PvdA is altijd warm pleitbezorger geweest van Wonen boven Winkels. Niet alleen komen er daarmee woningen bij en wordt leegstand bestreden, maar ook is het goed voor de veiligheid en leefbaarheid in winkelstraten. Buiten de openingstijden van de winkels is het daar vaak stil. Wanneer en mensen wonen boven de winkels betekent dat extra levendigheid en meer ogen op straat. Het project is ooit op aandringen van de PvdA opgestart en door achtereenvolgende PvdA-wethouders tot een succes gemaakt. Haarlem is nu binnen Nederland één van de koplopers op het gebied van wonen boven winkels. Een resultaat om trots op te zijn.

In de evaluatie worden een aantal aanbevelingen gedaan om de regeling voor Wonen boven Winkels aan te scherpen, met name door eenvoudigere subsidievoorwaarden en het flexibeler omgaan met het maximum subsidiebedrag in bijzondere gevallen. Deze aanbevelingen worden door het College van B&W overgenomen.

Eén reactie op Wonen boven Winkels succesvol

  1. sandertrots 28 juni 2012 at 14:05 #

    Trots op Nederland Haarlem is ook heel trots. Gezellig samen met het PVDA lekker trots. succes

Geef een reactie