Meer

Haarlems Dagblad: ‘Niet rouwig om vertrek Moens, ook niet echt blij’

Vandaag schrijft het Haarlems Dagblad over de gevolgen van het aftreden van gedeputeerde Albert Moens en de beantwoording van Kamervragen van de landelijke PvdA voor het Westelijk Tuinbouwgebied. Gedeputeerde Moens (GroenLinks) onthield eerder goedkeuring aan een deel van het bestemmingsplan Binnenduinrand, waardoor natuurontwikkeling hier wordt tegengehouden (zie een eerdere log). Deze week maakte Moens zijn aftreden bekend. Bovendien werden deze maand schriftelijke vragen van de Tweede Kamerfractie van de PvdA door de minister beantwoord. Deze beantwoording is gunstig voor Haarlem, want het schiet een gat in de argumentatie van Moens.

Het Haarlems Dagblad vroeg mij en andere raadsleden die zich actief hebben ingezet voor het Westelijk Tuinbouwgebied naar een reactie op deze ontwikkelingen. Je kunt het artikel hier lezen.

Haarlems Dagblad, 28 mei 2008:

‘Niet rouwig om vertrek Moens, ook niet echt blij’
Gevolgen voor Tuinbouwgebied onduidelijk

Door Richard Stekelenburg

HAARLEM – Nee, inde Haarlemse politiek is niet direct de vlag uitgestoken over het vertrek van gedeputeerde Albert Moens bij de provincie. De gedeputeerde zette weliswaar flink de voet dwars in de ambities die Haarlem heeft met het Westelijk Tuinbouwgebied, de vraag is of Moens’ vertrek iets verandert.

Het was de afgelopen maanden vooral wrang voor de Haarlemse afdeling van GroenLinks. Uitgerekend een partijgenoot in het provinciebestuur verkocht ‘nee’ tegen het bestemmingsplan dat het natuurlijke landschap van het Westelijk Tuinbouwgebied moest beschermen. Toch zegt voorzitter Lukas Mulder van de GroenLinks-fractie in de gemeenteraad niet blij te zijn met het opstappen van Moens.

Mulder: “De actie van Moens met betrekking tot het Westelijk Tuinbouwgebied was niet goed. En zijn uitleg daarbij al helemaal niet. Dat heeft onze partij geschaad. Maar een bestuurder die halverwege de rit opstapt om voor zichzelf te beginnen, dat vind ik ook een slecht verhaal voor GroenLinks. Als dat werkelijk zijn reden is, heeft hij nog wel wat uit te leggen.”

Of het voor het Westelijk Tuinbouwgebied uitmaakt dat Moens vertrekt, weet Mulder niet. “Er ligt een uitspraak van de minister, die Moens op belangrijke punten geen gelijk geeft. (Zie hieronder, red.) Hij heeft wat dat betreft flink op zijn lazer gekregen. Tegelijkertijd had ik het idee dat we er met Moens nog wel uit waren gekomen. Dat moet je met zijn opvolger nog maar afwachten.”

Volgens raadslid Jeroen Fritz van de PvdA is het lastig in te schatten of met het vertrek van Moens de houding van de provincie ten opzichte van het bestemmingsplan WTG zal veranderen. “Formeel was het natuurlijk een collegebesluit. Ik weet niet zeker of het echt aan Moens lag. Maar de uitspraak van de minister is heel helder. Die biedt kansen.”

Volgens D66-raadslid Fedde Reeskamp kan het vertrek van Moens juist wel eens nadelig zijn voor de ontwikkeling van het Westelijk Tuinbouwgebied. “Moens kon worden aangesproken op zijn eigen besluit. Het is maar heel erg de vraag of dat met zijn opvolger ook zo is. Je moet niet vergeten dat het Westelijk Tuinbouwgebied voor de provincie geen hoofddossier is. Een opvolger zal toch in eerste instantie naar de hoofdlijnen kijken. De kans is groot dat hij het besluit over het WTG als gepasseerd station beschouwt.”

Moens en het WTG
De gemeente Haarlem wil in een nieuw bestemmingsplan het landelijke, open karakter van het Westelijk Tuinbouwgebied behouden en waar nodig herstellen. Tot verbazing en ergernis besloot Gedeputeerde Staten van Noord-Holland dit voorjaar geen goedkeuring aan het plan te geven. Verantwoordelijk gedeputeerde Albert Moens (GroenLinks) betoogde dat van een wijziging van het bestemmingsplan pas sprake kon zijn als de benodigde gronden in het gebied waren aangekocht. Het komt niet vaak voor dat de provincie een bestemmingsplan afkeurt. B en W van Haarlem overwegen in beroep te gaan tegen het besluit.

Minister: ‘Geen sprake van aankoopplicht’

HAARLEM – Het deels bestemmen van de grond in het Westelijk Tuinbouwgebied voor natuurdoeleinden zoals de gemeente Haarlem wil, verplicht de provincie geenszins tot de aankoop van gronden in het gebied. Dat blijkt uit beantwoording van minister Jacqueline Cramer van VROM op vragen van de Tweede Kamerfractie van de PvdA. De aankoopplicht was het belangrijkste argument van de provincie / gedeputeerde Moens om het bestemmingsplan af te keuren.

‘Het gaat hier om gronden die vallen binnen de door de provincie Noord-Holland in het natuurgebiedsplan vastgestelde begrenzing van de EHS’, schrijft de minister. ‘Dit betekent niet dat de provincie verplicht is tot aankoop van de betreffende grond. De provincie kan er immers voor kiezen de realisatie van de gewenste natuur primair te willen bereiken door particulier natuurbeheer. De provincie kan er ook voor kiezen de grond te kopen indien dit past binnen het beschikbare aankoopbudget. Als er grond wordt aangekocht, gebeurt dit in beginsel tegen agrarische waarde. Van een aankoopplicht op basis van een natuurbestemming is echter geen sprake; dit leidt derhalve niet tot grondspeculaties.’

Eén reactie op Haarlems Dagblad: ‘Niet rouwig om vertrek Moens, ook niet echt blij’

 1. elswittem 11 januari 2009 at 07:31 #

  Hallo! 

  Sorry om niet ontopic te reageren, maar ik was hier aan het rondhangen, ben een tijd geleden nog op dit forum geweest en nu kon ik niet meer inloggen omdat ik mijn oud paswoord en naam vergeten was, en wist niet meer welk email adres ik gebruikte.

  Het is me opnieuw gelukt

  Weet iemand een idee om extra geld te verdienen, ik ben op het moment in geldgebrek na een moeilijke periode. Ik heb een gehandicapte zoon van 7 jaar dus alle tips zijn welkom!

  bedankt voor de moeite,

  Els Wittem