Meer

Haarlemse lobby voor Teylers Museum succesvol

De Raad voor Cultuur heeft haar advies over de Rijkssubsidie voor het Teylers Museum herzien. De raad had ten onrechte gesteld dat de museale functie van het Teylers zou verminderen door de kandidatuur als Unesco Werelderfgoed. De korting op de subsidie is nu teruggebracht tot 6,6 procent, in plaats van de eerder opgelegde korting van 11,1 procent.

Hiermee is de Haarlemse lobby voor het Teylers Museum succesvol gebleken. Deze lobby kwam op gang op verzoek van de PvdA. Nadat het advies van de Raad voor Cultuur eind mei bekend was geworden, stelde ik dit in de raadscommissie Ontwikkeling aan de orde. Ik heb toenmalig wethouder Pieter Heiliegers gevraagd namens de gemeente Haarlem te protesteren tegen het onjuiste advies en de subsidiekorting. Het College van B&W heeft vervolgens een brief geschreven aan Raad van Cultuur, kabinet en Tweede Kamer, waarin Haarlem de bezwaren van het Teylers Museum ondersteunt.

Een subsidiekorting van 6,6 procent is nog steeds (te) fors, maar het is goed dat het onjuiste oordeel van de Raad voor Cultuur over de museale waarde van het Teylers Museum is gecorrigeerd. Dat is een belangrijke steun in de rug voor het oudste museum van ons land, dat hopelijk in de zomer van 2013 op de Werelderfgoedlijst van Unesco zal worden geplaatst.

Lees hier meer over het advies van de Raad van Cultuur en het bezwaar van het Teylers Museum daartegen.

Nog geen reacties.

Geef een reactie