Meer

Middeldure huur echt voor middeninkomens

De PvdA wil dat middeldure huurwoningen ook echt betaalbaar zijn voor middeninkomens. Wij dienden daarom bij behandeling van de Woonvisie in de gemeenteraad een amendement in, dat de definitie van middeldure huur beperkt tot 665 tot 800 euro, in plaats van 665 tot 900 euro. Op die manier willen wij ervoor zorgen dat er meer huurwoningen komen die betaalbaar zijn voor middeninkomens.

Donderdag 19 juli stelde de gemeenteraad de nieuwe Woonvisie vast. Ik verving daarbij mijn collega Artie Ramsodit als woordvoerder namens de PvdA. De Woonvisie is in grote lijnen een prima verhaal, waar veel van onze ideeën in terugkomen. Zo is er veel aandacht voor zelfbouw, duurzaam bouwen, sociale huurwoningen, starters op de woningmarkt en aangepaste woningen voor senioren. Maar op één punt wilden wij de Woonvisie nog wat aanscherpen.

Het vorige kabinet heeft bepaald dat corporaties nauwelijks meer sociale huurwoningen mogen verhuren aan huishoudens met een gezamenlijk inkomen boven de 34.000 euro. Hierdoor komen middeninkomens niet meer in aanmerking voor een sociale huurwoning. Probleem is echter dat er in steden als Haarlem nauwelijks woningen beschikbaar zijn waarvan de huur net boven de sociale huurgrens (665 euro) ligt en de koopwoningen in onze stad al helemaal onbetaalbaar zijn voor hen.

De PvdA wil hier iets aan doen. In de Woonvisie is opgenomen dat er meer middeldure huurwoningen moeten komen, maar de definitie van deze woningen was 665 tot  900 euro. De praktijk leert dat er dan vooral woningen worden gebouwd met een huur rond de 900 euro. Dat is voor de meeste middeninkomens echter niet te betalen. Daarom hebben wij samen met GroenLinks, SP, Actiepartij, Ouderenpartij en Haarlem Plus een amendement ingediend om de definitie aan te passen tot 665 tot 800 euro. Hiermee sluit de definitie aan op de definitie van middeldure huur in het Regionaal Actieprogramma (RAP). Dit amendement kreeg de steun van een meerderheid van de gemeenteraad: naast de indieners stemde ook het CDA voor.

Nog geen reacties.

Geef een reactie