Meer

Nieuwe kans voor autarkische woningen

De autarkische woningen, die oorspronkelijk waren gepland in de Kleverlaanzone, krijgen alsnog een nieuwe kans op een andere plek in de stad. De woningen werden door een raadsmeerderheid uit de gebiedsvisie Kleverlaanzone geschrapt, maar op initiatief van de PvdA is het College van B&W gevraagd op zoek te gaan naar een alternatieve locatie, waar deze woningen alsnog kunnen worden gebouwd.

De PvdA was voorstander van de bouw van zes autarkische woningen in de Kleverlaanzone. Autarkische woningen zijn woningen die geheel zelfvoorzienend zijn en dus niet afhankelijk zijn van elektriciteit, gas en water van nutsbedrijven. De woningen zouden door enthousiaste particulieren worden gebouwd via collectief particulier opdrachtgeverschap (zelfbouw) en zouden een mooie aanvulling vormen op het Duurzaamheidscentrum, dat tevens in de Kleverlaanzone moet komen. Bovendien zou de grondverkoop voor de woningen geld opleveren, dat broodnodig is voor het Duurzaamheidscentrum en inrichting van het nieuwe groengebied in en om de Stadskweektuin. Een meerderheid van de gemeenteraad heeft echter het College opgedragen de woningen te schrappen uit de gebiedsvisie.

Het is jammer dat de woningen er niet komen. Niet alleen omdat de financiering van alle mooie plannen in de gebiedsvisie hiermee onzekerder is geworden, maar ook omdat de autarkische woningen passen binnen de ambities van de gemeente voor meer zelfbouw en een klimaatneutrale stad. Daarom heb ik donderdag 20 september in de gemeenteraad samen met GroenLinks, VVD en Actiepartij een motie ingediend, die het College vraagt in overleg met de initiatiefnemers op zoek te gaan naar een alternatieve plek voor de woningen. Deze motie is overgenomen door wethouder Ewout Cassee. Hij zal binnen een half jaar het resultaat van deze zoektocht aan de gemeenteraad rapporteren.

Nog geen reacties.

Geef een reactie