Meer

Wijkcontract Rozenprieel

Haarlem werkt sinds een jaar met zogenaamde ‘wijkcontracten’. Hierin worden per wijk afspraken vastgelegd over verbetering van de leefbaarheid en veiligheid voor de komende twee jaar. Vorig jaar gingen deze wijkcontracten in de eerste vijf wijken van start. Dit jaar wordt er opnieuw in vijf wijken zo’n contract afgesloten. Eén daarvan is het Rozenprieel, één van de wijken waarvoor ik namens de PvdA-fractie contactpersoon ben. Gisteren vond een bewonersavond hierover plaats in een grote tent bij wijkcentrum De Tulp.

Wijkgericht werken is één van de vier prioriteiten uit het coalitieakkoord van PvdA, SP en VVD voor de komende vier jaar. Het wijkcontract is een initiatief van de gemeente Haarlem om wijkbewoners, corporaties, politie, welzijn en andere partners in de wijk te betrekken bij hun buurt. Zij bepalen wat er als eerste verbeterd moet worden aan de leefbaarheid en veiligheid, en zij werken zelf mee aan het oplossen van problemen. Onder het motto ‘Haarlem, daar teken ik voor!’ staan in het wijkcontract afspraken over wie, wat, wanneer gaat doen in de wijk.

wijkcentrum De Tulp

 

De afgelopen tijd konden alle bewoners van het Rozenprieel een enquête invullen over welke problemen zij als eerste aangepakt willen hebben. Ook maakte burgemeester Bernt Schneiders met wijkbewoners een wandeling door de buurt. Gisteren werden de resultaten hiervan gepresenteerd in zes concrete projecten die de komende twee jaar zullen worden uitgevoerd. Die lopen uiteen van beter onderhoud en meer groen in de wijk tot het aanpakken van onveilige plekken en het organiseren van culturele projecten. Ook zullen twee verloederde pleinen en een buurttuin worden opgeknapt.

Bewoners konden zich gisteren opgeven om mee te doen aan een werkgroep rond elk van deze zes projecten. Zij kunnen dan meedenken over oplossingen, maar bijvoorbeeld zich ook zelf actief inzetten voor een onderwerp door bijvoorbeeld geveltuintjes te maken of een stuk groen te adopteren. Dit resulteert in een aantal concrete en meetbare afspraken, die worden vastgelegd in het wijkcontract. Dit zal worden ondertekend door o.a. de burgemeester, bewoners, politie en corporaties. Alle acties moeten dan binnen twee jaar zijn uitgevoerd.

Behalve deze zes extra projecten uit het wijkcontract gebeurt er natuurlijk meer in het Rozenprieel. In 2006 stelde ik bijvoorbeeld vragen aan de wethouder over de Bethelkerk, die na een brand jaren stond te verkrotten (zie een eerdere log). Deze is inmiddels door de gemeente verkocht en wordt nu gerestaureerd. Ook wordt de Greinerschool, waarin ateliers van kunstenaars zijn gevestigd, opgeknapt door Ymere, waardoor hier een culturele broedplaats ontstaat midden in de wijk (zie een eerdere log).

Nog geen reacties.

Geef een reactie