Meer

Keurmerk coffeeshops als alternatief voor wietpas

De Haarlemse gemeenteraad heeft unaniem ingestemd met de instelling van een keurmerk voor coffeeshops. Dit is het Haarlemse alternatief voor de wietpas. Alle fracties in de Haarlemse gemeenteraad, inclusief CDA en VVD, hebben zich uitgesproken tegen de wietpas, die leidt tot meer straathandel en meer overlast. Hopelijk neemt de landelijke politiek een voorbeeld aan dit Haarlemse alternatief en wordt de wietpas vervangen door een keurmerk.

Het Keurmerk Haarlemse Coffeeshops is uniek in Nederland. Coffeeshophouders die een veilig en verantwoord verkoopbeleid voeren, door de Bibobscreening zijn gekomen, klanten goed voorlichten en de regels uit het gemeentelijke drugsbeleid serieus nemen komen in aanmerking voor een keurmerk. Er komt een speciale voorlichtingsfolder voor klanten, in de coffeeshops komen posters te hangen met de huisregels en er zal met een kleurcode de sterkte van producten worden aangegeven. Coffeeshops die een keurmerk hebben komen bij kleine overtredingen in aanmerking voor een milder sanctieregime.

De PvdA dringt al langer aan op een ander lokaal softdrugsbeleid, waarbij we de verkoop beter kunnen reguleren en zo de veiligheid en volksgezondheid beter in de hand kunnen houden. Wij zijn dan ook blij met het keurmerk, dat een initiatief is van de Haarlemse coffeeshophouders en enthousiast is omarmd door burgemeester Bernt Schneiders. Hij is inmiddels een landelijke lobby gestart om de algemene invoering van de wietpas tegen te houden, met het Haarlemse keurmerk als alternatief. Hopelijk nemen VVD en PvdA dit voorstel over bij de kabinetsformatie en wordt het Haarlemse keurmerk een voorbeeld voor heel Nederland.

Nog geen reacties.

Geef een reactie