Meer

Zuid-Kennemerland: samen staan we sterker

Haarlem, Haarlemmerliede, Heemstede, Bloemendaal en Heemstede willen meer gaan samenwerken op het gebied van bereikbaarheid, wonen, economie, groen en recreatie. Samen staan we immers sterker binnen de Noordvleugel van de Randstad, de Metropoolregio Amsterdam en tegenover het Rijk. Dat is het doel van de Intergemeentelijke Structuurscan Zuid-Kennemerland, die woensdag 3 oktober werd besproken tijdens een bijzondere gemeenschappelijke vergadering van de gemeenteraden van deze vijf gemeenten in Heemstede.

In de Intergemeentelijke Structuurscan wordt op basis van de structuurplannen van de vijf gemeenten gekeken wat onze gezamenlijke belangen zijn en waar dilemma’s liggen, die we samen moeten oplossen. Aan vijf tafels gingen we met elkaar in gesprek over de vijf thema’s van de structuurscan: bereikbaarheid, wonen, economie, groen en recreatie. Vervolgens werd gekeken waar we het over eens zijn en op welke punten het document mogelijk nog moet worden aangepast, voordat het kan worden vastgesteld door de vijf afzonderlijke raden.

Zelf nam ik deel aan de thematafel over wonen. Ik heb daar bepleit dat gemeenten zich ook samen verantwoordelijk moeten voelen voor sociale en betaalbare woningbouw. Nu is het vooral Haarlem die het gros van de betaalbare woningen bouwt. Net als het bouwen van voldoende ouderenwoningen, starterswoningen en (middeldure) appartementen zou ook sociale woningbouw als gemeenschappelijke verantwoordelijkheid in het stuk moeten worden opgenomen. Want ook daarvoor geldt: samen staan we sterker.

Nog geen reacties.

Geef een reactie