Meer

Haarlems Dagblad: Bouwen nu al strijdpunt

Vrijdag 5 oktober doet het Haarlems Dagblad verslag van de bijeenkomst van vijf gemeenteraden over de Intergemeentelijke Structuurscan Zuid-Kennemerland (zie een eerdere blog). Ook ik word in dit artikel geciteerd, met mijn oproep aan andere gemeenten om zich ook mede verantwoordelijk te voelen voor sociale woningbouw. Je kunt het artikel hier lezen.

Haarlems Dagblad, 5 oktober 2012:

Vijf gemeenten Zuid-Kennemerland op zoek naar gemeenschappelijke visie
Bouwen nu al strijdpunt

Door Henk Geist

HAARLEM – Maar liefst 16.000 woningen moeten de vijf gemeenten in Zuid-Kennemerland tot 2040 nog bouwen. Dat vooruitzicht levert nu al een strijdpunt op. Nog meer woningen bouwen binnen bestaand stedelijk gebied staat namelijk ter discussie.

Dat bleek woensdagavond op een bijzondere bijeenkomst van raadsleden van de vijf betrokken gemeenten in restaurant Groenendaal. Daar konden ze hun mening geven over de zogeheten Intergemeentelijke Structuurscan Zuid-Kennemerland (IGS), een boekwerkje dat het huidige beleid van de betrokken gemeenten inventariseert. De scan vormt de basis voor een nog op te stellen gezamenlijke visie op de toekomst van Zuid-Kennemerland.

Met die visie willen de vijf gemeenten (Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemstede en Zandvoort) sterker staan in de Metropoolregio Amsterdam. Vanuit dit samenwerkingsverband rond Amsterdam komt juist de opgave om nog 16.000 woningen te bouwen. De woningbouwplannen die de vijf gemeenten nu hebben voorzien in ongeveer 11.000 woningen, dus moet er de komende jaren nog plek worden gevonden voor vijfduizend woningen. En daar wringt te schoen.

Want de vijf zijn het er roerend over eens dat het fraaie landschap van Zuid-Kennemerland behouden moet worden en niet verder mag worden aangetast. Nieuwe, omvangrijke uitbreidingswijken om te voorzien in de woningbehoefte zijn dan ook niet aan de orde. Aan de bouwopgave zal vooral moeten worden voldaan door flink te bouwen binnen bestaand stedelijk gebied, het zogeheten verdichten, bijvoorbeeld door oude bedrijfscomplexen om te vormen tot woongebieden. Het woord verdichten neemt dan ook een prominente plek in de scan, maar raadsleden uit de omringende gemeenten van Haarlem willen dat woord juist het liefst geschrapt zien.

“Verdichten is in strijd met het hoogwaardige woonmilieu in Zuid-Kennemerland”, stelde een Zandvoorts VVD-raadslid. “Als we alleen nog gaan verdichten en de wegen niet aanpakken dan slibt deze regio dicht. Van mij mag u het woord verdichten schrappen. Ook Heemsteedse en Bloemendaalse raadsleden hadden moeite met het begrip verdichten. Heemstede is al aardig vol en Bloemendaal heeft slechts nog zeer beperkte mogelijkheden voor verdichting, zo werd er beargumenteerd.

De Haarlemse randgemeenten kijken dan ook naar Haarlem als het gaat om verdichten, stelde het Haarlemse PvdA-raadslid Jeroen Fritz vast. Hij is een groot voorstander van verdichten. Maar, zo signaleerde hij, het is vooral Haarlem dat daarbij ook sociale huur- en koopwoningen bouwt. Ook de randgemeenten zullen hun verantwoordelijkheid moeten nemen als het gaat om de bouw van betaalbare woningen, meent Fritz. “Daar kan best een tandje bij.”

Nog geen reacties.

Geef een reactie