Meer

Begroting 2013: live vanuit de raadszaal

Deze week behandelt de gemeenteraad de Begroting 2013. Hierin worden de financiële kaders voor de komende jaren bepaald. Samen met de Kadernota in juni is dit traditioneel één van de belangrijkste momenten van het politieke jaar, omdat in de begroting besloten wordt waar de gemeente de komende jaren wel en geen geld voor uittrekt. Zeker in tijden van bezuinigingen zijn dat belangrijke keuzes.

Zojuist heeft PvdA-fractievoorzitter Joyce Langenacker haar verhaal in eerste termijn gehouden. De PvdA is trots op wat er de afgelopen jaren is bereikt. Mede op ons initiatief komt er een kavelwinkel voor zelfbouw, blijft de langdurigheidstoeslag voor minima behouden, wordt er een keurmerk ingevoerd voor coffeeshops en zijn de grenzen tussen Haarlem-Zuid en Schalkwijk geslecht met een pontje.  Voor de komende jaren ziet de PvdA echter ook nog grote uitdagingen: de lasten eerlijk delen, het creëren van voldoende werkgelegenheid en investeringen in de delen van de stad waar het nog minder goed gaat.

De PvdA diende drie moties in. Ten eerste willen wij het beheer van buurthuizen en welzijnsgebouwen professionaliseren door het beheer niet langer door welzijnsorganisaties te laten uitvoeren. Op die manier krijgen welzijnswerkers meer tijd en geld voor waar ze voor bedoeld zijn: het op weg helpen van mensen in de wijk. Een tweede motie vraagt om zoveel mogelijk bloembakken in de stad te behouden door buurtbewoners, wijkraden en bedrijven de mogelijkheid te geven zelf een bak te beheren en onderhouden. En tenslotte vragen we het college te onderzoeken hoe de Stadskrant ondanks bezuinigingen behouden kan blijven, door meer te bezuinigen op andere papieren uitgaven van de gemeente. Zo blijft de dienstverlening aan Haarlemmers ook in financieel lastige tijden op peil. Lees hier meer over deze drie moties.

Het begrotingsdebat gaat later deze week verder. Woensdag 7 november antwoordt het college van b&w in eerste termijn en vindt de tweede termijn van de raad plaats. Donderdag 8 november wordt de begrotingsweek afgesloten met de tweede termijn van het college en de stemmingen.

Nog geen reacties.

Geef een reactie