Meer

Op bezoek bij Kontext

Ongeveer één keer per maand gaan wij als PvdA-fractie tijdens onze wekelijkse fractievergadering op maandagavond ergens in de stad op werkbezoek. Maandag 19 november waren we op bezoek bij Kontext, een organisatie voor welzijn en maatschappelijke dienstverlening. Hierbij stonden twee onderwerpen op de agenda: huiselijk geweld en participatie in de samenleving.

Kontext probeert de brug te slaan tussen mensen die een hulpvraag hebben en de voorzieningen die voor hen bestaan. Het gaat dan onder meer om hulp bij wonen, zorg, werk, financiën, schulden en welzijn. Ook voert Kontext voor de gemeente het Steunpunt Huiselijk Geweld uit, waar mensen terecht kunnen met klachten over (geestelijke en lichamelijke) mishandeling in huiselijke kring.

Het meeste indruk op mij maakte het gesprek over huiselijk geweld. Het aantal meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling is schrikbarend hoog. In 2011 waren er zo’n 2100 meldingen in Zuid-Kennemerland. Dat zijn er eigenlijk teveel om met het huidige budget iedereen adequate hulpverlening te bieden. Een duidelijk signaal voor ons als politici: of er moet geld bij, of we moeten prioriteiten gaan stellen, waarbij niet iedereen meer even snel hulp krijgt. Dat laatste zou natuurlijk buitengewoon zuur zijn, want als mensen in zo’n moeilijke situatie de enorme stap zetten om aan te kloppen bij de politie of de hulpverlening, verwachten ze ook dat ze meteen worden geholpen.

Gelukkig was er ook goed nieuws: het tijdelijk huisverbod, dat sinds enkele jaren mogelijk is, is een groot succes. De burgemeester kan zo’n huisverbod voor daders van huiselijk geweld afkondigen. Het geeft dan lucht om hulpverlening en andere zaken te regelen. Politie, hulpverlening en burgemeester werken hier volgens Kontext uitstekend in samen.

Nog geen reacties.

Geef een reactie