Meer

Bewoners Meerwijk bezorgd over inbraakgolf

Ook buiten verkiezingstijd gaat de PvdA regelmatig de wijken in om bewoners te vragen naar hun mening over hun wijk en de politiek. Zo gingen we zaterdag 24 november samen met PvdA-kamerlid Sjoera Dikkers langs de deuren in Meerwijk (Schalkwijk). Daar bleek dat de bewoners over het algemeen redelijk positief zijn over het nieuwe kabinet van VVD en PvdA, maar dat veel bewoners bezorgd zijn over het grote aantal inbraken in hun wijk.

De meeste bewoners die wij spraken zijn positief over het nieuwe kabinet van VVD en PvdA. Dat de lasten eerlijker worden verdeeld wordt door veel bewoners van Meerwijk als positief ervaren. Ook zeiden meerdere bewoners dat ze blij zijn dat er een kabinet zit dat nu eindelijk eens aan de slag kan.

Ook over de eigen wijk waren de meeste bewoners positief, maar er is wel één punt van zorg. Opmerkelijk veel bewoners gaven aan bezorgd te zijn over het grote aantal inbraken in hun wijk. Bij verschillende bewoners is het afgelopen jaar ingebroken, bij één van de bewoners zelfs drie keer in twee jaar.

Onlangs heeft de PvdA het grote aantal inbraken in Schalkwijk al onder de aandacht gebracht van de burgemeester. Dat heeft onder meer geleid tot een speciaal Actieprogramma Veilig Schalkwijk en meer aanwezigheid van de politie in de wijk. De PvdA zal erop blijven letten dat dit, ook in tijden van bezuiniging, prioriteit blijft krijgen van gemeente en politie.

Nog geen reacties.

Geef een reactie