Meer

Veiliger Schalkwijk door harde aanpak criminele jeugd

Gemeente, politie en openbaar ministerie gaan de aanpak van de 25 meest criminele jongeren in Schalkwijk fors intensiveren. Hiermee moet de criminaliteit en overlast die deze jongeren veroorzaken flink worden teruggedrongen. De PvdA vraagt al langer om zo’n intensieve aanpak en steunt dit plan van de burgemeester van harte.

PolitieHet gaat om een kleine groep met name Marokkaanse jongeren, die samen verantwoordelijk zijn voor een aanzienlijk deel van de criminaliteit en overlast in Schalkwijk. Zij trekken zich van niemand iets aan en lijken er een sport van te maken de politie uit te dagen. Deze kleine groep verpest het bovendien voor de vele Marokkaanse Haarlemmers die niets met criminaliteit te maken hebben, maar wel elke keer op het gedrag van deze jongeren wordt aangesproken.

Gemeente, politie en OM gaan deze 25 jongeren nu intensief volgen. Criminaliteit zal hard worden aangepakt. Zo hoopt de gemeente onder meer het hoge aantal woninginbraken in Schalkwijk (zie een eerdere blog) een halt toe te roepen. Ook zullen andere jongeren hierdoor zien dat misdaad niet loont. Maar ook preventie is belangrijk. Daarom zal er geprobeerd worden de ‘meelopers’ van deze groep een ander perspectief te bieden: werk of dagbesteding in plaats van hangen, overlast veroorzaken en criminaliteit. Alles op alles wordt gezet om te voorkomen dat jongere broertjes of vriendjes het voorbeeld van deze jongeren volgen en ook kiezen voor een criminele carrière.

De PvdA vraagt al langer aandacht voor deze groep criminele jongeren in Schalkwijk. Mijn collega Moussa Aynan is hier al jaren mee bezig en zelf stel ik het met grote regelmaat aan de orde in de raadscommissie Bestuur. Wij zijn dan ook blij dat burgemeester Bernt Schneiders nu kiest voor deze intensieve aanpak. Wel vragen wij de burgemeester te kiezen voor een andere term dan de top-25. Sommige jongeren zullen het juist stoer vinden in zo’n top te staan, terwijl het juist gaat om 25 losers die het voor Schalkwijk verpesten. Deze aanpak moet criminele jongeren hun status onder leeftijdsgenoten ontnemen, in plaats van deze juist te verhogen.

Nog geen reacties.

Geef een reactie