Meer

Stichting Stad: een motie in werking

Ongeveer eens per maand vergaderen wij als PvdA-fractie niet op het stadhuis, maar hebben wij fractievergadering op locatie. Wij bezoeken dan een bedrijf, instelling of organisatie in de stad. Maandag 21 januari waren we op bezoek bij Stichting Stad, de organisatie voor jongeren met goede ideeën. Voor mijzelf een extra interessant bezoek, omdat Stichting Stad mijn allereerste motie in de gemeenteraad ooit uitvoert.

In november 2006 diende ik samen met mijn toenmalige fractiegenoot Marijke Lodeweegs een motie in, die vroeg een initiatievenfonds voor goede ideeën van jongeren op te richten. Uit dit fonds kunnen jongeren een bijdrage krijgen om hun idee uit te voeren. Op die manier wilden wij jongeren meer invloed geven op wat er in de stad gebeurt. Toenmalig wethouder Maarten Divendal heeft vervolgens de jonge en enthousiaste mensen van Stichting Stad gevraagd dit initiatievenfonds voor de gemeente uit te voeren. Zij begeleiden jongeren met goede ideeën om hun droom werkelijkheid te maken.

Inmiddels zijn hieruit tal van initiatieven voortgekomen. Het bekendste voorbeeld is stadsstrand De Oerkap, dat ooit als idee van een paar jongeren is ontstaan met steun van Stichting Stad. Maar ook zijn er tal van ideeën op het gebied van sport, cultuur, muziek en workshops met steun van het initiatievenfonds uitgevoerd. Het recentste initiatief is onderstaande promotiefilm over Schalkwijk, gemaakt door een aantal jongeren die vinden dat hun stadsdeel te vaak negatief in het nieuws komt:

Nog geen reacties.

Geef een reactie