Meer

Haarlems Dagblad: Vrees voor toekomst Koningstein

Donderdag 24 januari schrijft het Haarlems Dagblad over het nieuws dat gemeentekantoor Koningstein vervroegd geheel zal worden ontruimd, in verband met de vondst van asbest. Wat betekent dit voor de herontwikkeling van het pand? Samen met de wijkraad Rozenprieel pleit ik er al langer voor om het pand te herontwikkelen, zo mogelijk via collectief particulier opdrachtgeverschap. Een deel zou bijvoorbeeld (al dan niet tijdelijk) kunnen worden gebruikt voor creatieve broedplaatsen. Eerder diende ik hierover al een motie in in de gemeenteraad. In het artikel in het Haarlems Dagblad reageer ik op de vervroegde ontruiming van het pand. Hoe voorkomen we langdurige leegstand? Je kunt het artikel hier lezen.

Haarlems Dagblad, 24 januari 2013:

Wijkraad Rozenprieel voorziet verpaupering
Vrees voor toekomst Koningstein

Door Richard Stekelenburg

HAARLEM – Met bezorgdheid beziet wijkraad Rozenprieel de jongste ontwikkelingen bij kantoorreus Koningstein. Het ambtenarenonderkomen wordt hals over kop ontruimd vanwege asbest. Dat lijkt een flinke streep te zijn door de plannen met het gebouw op korte termijn. Dat behelst het idee om vanaf medig 2014 Koningstein tijdelijk te bestemmen tot centrum voor de creatieve economie.

Niet alleen dat lijkt door de aanwezigheid van asbest geen doorgang meer te kunnen vinden. Ook de ideeën over de definitieve bestemming dreigen in het gedrang te komen.

“De vraag is: wat gaat er nu gebeuren?”, zegt wijkraadsvoorzitter Maarten Pieter Schinkel. “Komen wij nu voorlopig opgescheept te zitten met een leegstaand gebouw, met verpaupering en alle risico’s van dien? En wat daarna? De gemeente geeft daar geen duidelijkheid over.”

Blij is hij niet met de situatie. “De gemeente pakt holderdebolder zijn boeltje en laat de buurt met het gebouw zitten.”

Ruim een jaar eerder dan gepland besloot de gemeente deze week ook de laatste 110 ambtenaren uit Koningstein te halen. Aanleiding daarvoor is het standpunt van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid om vanwege de aanwezigheid van asbest uit voorzorg het luchtcirculatiesysteem uit te zetten. Daarmee is het gebouw ‘onbewoonbaar’ geworden. Wat tevens betekent dat het beoogde tijdelijke gebruik na 2014 van de baan is.

Schinkel: “Vervolgens is de vraag wat dat betekent voor de plannen die er voor definitieve herbestemming zijn. De realisatie daarvan is immers niet binnen een paar weken rond.”

De vrees is dat die plannen op de achtergrond raken voor een snellere ‘oplossing’ die wel eens haaks zou kunnen staan op de wensen van de wijk. Het huidige bestemmingsplan – geldig tot en met 2014 – biedt immers de ruimte om veel forser te bouwen dan wat er nu al staat.

De wijkraad heeft zijn zinnen volledig gezet op het ontwerp ‘Dromenstein’ van architect John van Rooijen. Kern van dat plan is het strippen en minder hoog maken van het huidige gebouw. Schinkel zegt niet zozeer bevreesd te zijn dat dit plan technisch onuitvoerbaar is geworden door de aanwezigheid van asbest. De vrees is dat de plannen onder te hoge tijdsdruk komen te staan.

PvdA-gemeenteraadslid Jeroen Fritz, die zich de afgelopen jaren dikwijls hard maakte voor de herontwikkeling van Koningstein, zegt ongeveer met dezelfde vragen te zitten: “Over de langere termijn ben ik wat minder bevreesd. Ik ben weliswaar een leek op dit gebied, maar ik heb nog nooit gehoord dat een gebouw niet herontwikkeld kon worden vanwege de aanwezigheid van asbest. Op de korte termijn zie ik wel een probleem. Ik zal daar ook vragen over stellen aan de wethouder.”

De gemeente laat weten op dit moment ook nog niet helder te hebben wat de eventuele consequenties zijn voor de bestaande toekomstplannen voor Koningstein.

Eén reactie op Haarlems Dagblad: Vrees voor toekomst Koningstein

  1. Karel 5 februari 2013 at 20:49 #

    Zo lezen we op 5 februari in het Haarlems Dagblad dat de Wijkraad een open brief aan de gemeente heeft gestuurd, waarin ze aangeeft om toch vooral voor hun Dromenstein te kiezen. Want verdichting aan het Spaarne , daar is de wijk tegen. Is dat zo? Waarom zou de wijk daar tegen zijn?
    Deze z.g open brief is voor de wijk nergens te raadplegen. Het is opvallend dat berichtgeving van de Wijkraad Rozenprieel praktisch alleen maar over Koningstein en omgeving gaat. Is het toeval dat de wijkraadvoorzitter pal naast Koningstein woont?
    Verder heeft de wijk geen idee waar de wijkraad zich nog meer mee bezig houdt. Ze publiceren nooit wat.

Geef een reactie