Meer

PvdA wil werkervaringsplaatsen bij Haarlemse politie

De PvdA wil dat er in Haarlem werkervaringsplaatsen voor werkloze jongeren bij de politie komen, naar het voorbeeld van de politie in Assen. Vorige week nam de Tweede Kamer een motie van PvdA-kamerlid Ahmed Marcouch aan, waarin wordt gevraagd om het project in Assen voor de gehele Nationale Politie in te voeren. Voor mij aanleiding om in schriftelijke vragen aan het college van B&W te vragen hier ook in Haarlem mee aan de slag te gaan.

PolitieDinsdag 5 februari heeft de Tweede Kamer een motie van PvdA-kamerlid Ahmed Marcouch aangenomen, waarin wordt voorgesteld om een project in Assen, waarbij werkloze jongeren werkervaring opdoen bij de politie, voor de hele Nationale Politie door te voeren.

In Assen loopt het project sinds september 2011. Elf werkloze jongeren konden voor twee jaar aan de slag bij de politie. Het college van B&W heeft in december 2012 een tussenevaluatie laten uitvoeren. Hieruit bleek dat de pilot een succes is. De politie geeft aan dat de jongeren hen met name ontlasten bij het opstellen van processen-verbaal, het uitwerken van rapportages van voorvallen op straat en veel andere zaken. Ook zijn de jongeren inzetbaar bij werk dat anders mogelijk zou blijven liggen. De politie kan zich hierdoor bezighouden met het echte politiewerk (meer blauw op straat).

Ook in Haarlem hebben jongeren zonder werkervaring te weinig kansen op de arbeidsmarkt. De PvdA zet zich dan ook al langer in voor meer stageplekken en werkervaringsplaatsen voor scholieren, studenten en werkloze jongeren, onder meer bij de gemeente zelf. Met uitvoering van de motie-Marcouch zou ook de politie hier een bijdrage aan kunnen leveren. Bovendien kan de politie hiermee worden ontlast, waardoor agenten zich meer kunnen bezighouden met het echte politiewerk op straat.

Je kunt de raadsvragen hier downloaden als PDF-bestand.

Eén reactie op PvdA wil werkervaringsplaatsen bij Haarlemse politie

  1. Tom 13 februari 2013 at 18:17 #

    Goed initiatief!

Geef een reactie