Meer

Een nieuw huis voor cultuurcentrum Hart

Na jaren discussie, besprak de raadscommissie Ontwikkeling donderdag 14 maart de nieuwe huisvesting voor Hart, het Haarlemse centrum voor cultuureducatie. Een meerderheid van de raad is voorstander van huisvesting aan de Kleine Houtweg.

Cultuureductie is één van de speerpunten van de PvdA als het gaat om cultuur. Alle kinderen moeten in aanraking kunnen komen met cultuur, bijvoorbeeld door zelf een instrument te leren spelen, te dansen of op het toneel te staan. Hart, de fusie van Muziekschool, Volksuniversiteit en Kreater, is daarbij onmisbaar. De huidige huisvesting van Hart in de Egelantier voldoet niet meer aan moderne eisen voor cultuuronderwijs, geluidsisolatie en arbeidsvoorwaarden. Daarom dringt de PvdA al jaren aan op een nieuw pand. Wij waren voorstander van huisvesting op creatief bedrijventerrein Nieuwe Energie, maar dat blijkt op korte termijn niet mogelijk. Daarom wordt nu gekozen voor de Kleine Houtweg.

Hart Haarlem

De PvdA is positief over dit plan, maar er zijn nog wel twee zaken die geregeld moeten worden. Ten eerste verhuist de popschool niet mee, omdat die teveel geluidsoverlast zou opleveren in het nieuwe pand. Daar zal dus nog een plek voor moeten worden gevonden. Ten tweede willen wij dat, ook nu Hart zich niet vestigt op de Nieuwe Energie, de ontwikkeling van dit gebied wel doorgaat. De vervallen fabriekspanden van het voormalige Energie Bedrijf Haarlem zijn belangrijk industrieel erfgoed en hard toe aan restauratie en een nieuwe functie. Daar zal dus geld voor beschikbaar moeten blijven. Voor beide onderwerpen heeft wethouder Mooij op ons verzoek toegezegd voor het einde van het jaar met een voorstel te komen.

Hart en Patronaat zijn samen met een interessant plan gekomen. Zij stellen voor de popschool samen met oefenruimtes voor bandjes te vestigen op Nieuwe Energie. Daarmee worden drie vliegen in één klap geslagen: de popschool krijgt nieuw onderdak, het is een impuls voor Nieuwe Energie en er komen meer oefenruimtes voor bandjes. Wethouder Mooij reageerde enthousiast op dit plan en heeft toegezegd het serieus te gaan bekijken en het te betrekken bij zijn voorstel voor huisvesting van de popschool.

Nog geen reacties.

Geef een reactie