Meer

College positief over werkervaringsplaatsen politie

Het college van B&W staat positief tegenover het voorstel van de PvdA voor het bieden van plaatsen bij de politie om werkloze jongeren werkervaring op te laten doen. Dat antwoordt het college op mijn schriftelijke raadsvragen. Ik stelde de vragen naar aanleiding van een door de Tweede Kamer aangenomen motie van PvdA-kamerlid Ahmed Marcouch, waarin wordt gevraagd om een project in Assen voor de gehele Nationale Politie in te voeren.

PolitieIn Assen loopt sinds september 2011 een project met werkervaringsplekken bij de politie. Elf werkloze jongeren konden voor twee jaar aan de slag bij de politie. Het college van B&W heeft in december 2012 een tussenevaluatie laten uitvoeren. Hieruit bleek dat de pilot een succes is. De politie geeft aan dat de jongeren hen met name ontlasten bij het opstellen van processen-verbaal, het uitwerken van rapportages van voorvallen op straat en veel andere zaken. Ook zijn de jongeren inzetbaar bij werk dat anders mogelijk zou blijven liggen. De politie kan zich hierdoor bezighouden met het echte politiewerk, wat heeft geleid tot meer blauw op straat.

Het Haarlemse college van B&W heeft naar aanleiding van mijn vragen inmiddels contact gelegd met de politie, om een soortgelijk project ook in onze stad in te voeren. Wel stelt men dat de insteek in Haarlem meer zal liggen op het opdoen van werkervaring dan op het ontlasten van de politie. Ik ben erg benieuwd naar de concrete uitwerking van dit plan!

Nog geen reacties.

Geef een reactie