Meer

Ontheffing voor straatmuzikanten

Straatmuzikanten en -artiesten mogen alleen nog in Haarlem optreden, als ze in het bezit zijn van een (gratis) ontheffing. Een meerderheid van de raadscommissie Bestuur heeft donderdag 4 april ingestemd met dit voorstel van het college van B&W. Door de invoering van ontheffingen wordt handhaving van de regels voor straatmuziek makkelijker.

In Haarlem woedt al ruim een jaar een discussie over straatmuzikanten (zie o.a. deze en deze blog). Muziek op straat is leuk, maar het levert soms veel overlast op voor bewoners en ondernemers, zeker als de muzikanten niet meer dan drie noten kunnen spelen. Bovendien lijkt er soms sprake te zijn van uitbuiting of slechte werkomstandigheden bij sommige met name Oost-Europese straatmuzikanten. De gemeenteraad vroeg het college van B&W daarom in een motie met een voorstel te komen voor meer grip op straatmuziek.

Naar het voorbeeld van Utrecht kiest Haarlem nu voor een ontheffingsstelsel. Straatartiesten kunnen gratis een ontheffing aanvragen bij de gemeente. Ze moeten zich daarbij wel kunnen legitimeren. Doordat de ontheffing persoonlijk is, kan deze ook worden afgenomen als muzikanten zich niet aan de regels houden. Zo moeten zij elk kwartier van plek wisselen, om overlast te voorkomen. Dit kan nu beter worden gehandhaafd.

De PvdA verwacht wel dat de gemeente, wanneer er uitbuiting of andere misstanden worden geconstateerd, daar ook verder mee aan de slag gaat. Ik heb het college opgeroepen ook daar nog een voorstel voor te doen.

Nog geen reacties.

Geef een reactie