Meer

Overdracht gebouwbeheer grote podia

Er zijn in de raad soms onderwerpen waar ik als raadslid veel energie in steek, maar die zich lastig laten vertalen in een aantrekkelijk blogje. Zo’n onderwerp is de overdracht van het eigenarenonderhoud van de vier grote podia. Een vrij technisch onderwerp, dat toch grote gevolgen kan hebben voor Haarlem als cultuurstad.

ToneelschuurDe gebouwen van de vier grote Haarlemse podia (Stadsschouwburg, Philharmonie, Patronaat en Toneelschuur) zijn eigendom van de gemeente. De podia zijn zelf verantwoordelijk voor het huurdersonderhoud, de gemeente doet de rest van het beheer. Samen met de podia en een aantal collega’s zet ik mij al een aantal jaren ervoor in om ook dit eigenaarsdeel van het onderhoud over te dragen aan de podia zelf. Als de podia daarbij samenwerken, kan er worden bespaard op de kosten. En dat geld kan dan weer worden gestoken in de programmering.

Na lang aandringen (zie o.a. deze blog) ligt er nu eindelijk een voorstel van het college van B&W om dit mogelijk te maken. De vier podia hebben een plan gemaakt hoe ze samen met beheer gaan aanpakken. De gemeente laat het beheer nu aan hen over en zal enkel nog de onderhoudsstaat van de gebouwen monitoren. De raadscommissie Ontwikkeling heeft hier donderdag 4 april mee ingestemd.

Het is goed om te zien hoe de podia de financieel lastige tijden aangrijpen om slimme oplossingen te bedenken, die geld besparen. Eerdere voorbeelden daarvan waren de verbouwing van de kleine zaal van het Patronaat en de vlakke vloer voor de Philharmonie. Ook deze intensievere samenwerking bij onder meer het gebouwbeheer. Door zo kosten te besparen, houden we de programmering zoveel mogelijk op peil.

Nog geen reacties.

Geef een reactie