Meer

Wijkcontracten ondertekend

Maandag 22 september vond de jaarlijkse barbecue van de Haarlemse wijkraden plaats in de Stadskweektuin. De gemeente organiseert dit elk jaar voor de leden van de verschillende wijkraden als dank voor hun inzet voor de stad. Tijdens deze barbecue werden ook twee nieuwe wijkcontracten ondertekend: van het Rozenprieel en van Parkwijk. Vorig jaar werden al vijf andere wijkcontracten ondertekend en binnenkort volgen er nog twee.

Wijkgericht werken is één van de vier prioriteiten uit het coalitieakkoord van PvdA, SP en VVD voor de komende vier jaar. Het wijkcontract is een initiatief van de gemeente Haarlem om wijkbewoners, corporaties, politie, welzijn en andere partners in de wijk te betrekken bij hun buurt. Zij bepalen wat er als eerste verbeterd moet worden aan de leefbaarheid en veiligheid, en zij werken zelf mee aan het oplossen van problemen. Onder het motto ‘Haarlem, daar teken ik voor!’ staan in het wijkcontract afspraken over wie, wat, wanneer gaat doen in de wijk.

De bewonersavond in het Rozenprieel

 

Het Rozenprieel is één van de wijken waarvoor ik namens de PvdA-fractie contactpersoon ben. In juni schreef ik al over de bewonersavond, waar de uitkomsten van de wijkenquêtes en de wijkwandeling met de bewoners werd besproken (zie een eerdere log). De afgelopen tijd is gesproken over de precieze afspraken in het wijkcontract. In het wijkcontract van het Rozenprieel zijn afspraken gemaakt over zes thema’s: heel en schoon, groen in de wijk, onveilige plekken, kunst en cultuur, verkeer en parkeren en de aanpak van twee pleintjes en een buurttuin (Palmplein, plein Voorhelmstraat en de Tuin van Wim Jonker). Hier kun je de precieze afspraken uit het wijkcontract bekijken.

Behalve deze zes extra projecten uit het wijkcontract gebeurt er natuurlijk meer in het Rozenprieel. In 2006 stelde ik bijvoorbeeld vragen aan de wethouder over de Bethelkerk, die na een brand jaren stond te verkrotten (zie een eerdere log). Deze is inmiddels door de gemeente verkocht en wordt nu gerestaureerd. Ook wordt de Greinerschool, waarin ateliers van kunstenaars zijn gevestigd, opgeknapt door Ymere, waardoor hier een culturele broedplaats ontstaat midden in de wijk (zie een eerdere log).

Nog geen reacties.

Geef een reactie