Meer

700 nieuwe monumenten in drie jaar

De gemeente Haarlem gaat de komende drie jaar 700 nieuwe gemeentelijke monumenten aanwijzen. Op verzoek van de gemeenteraad heeft PvdA-wethouder Jan Nieuwenburg hier een plan voor gemaakt. Dit gebeurde naar aanleiding van een burgerinitiatief. Eigenaren zullen worden ondersteund bij het onderhoud van hun monument, onder andere via speciale leningen tegen lage rente. Het plan werd donderdag 16 oktober besproken in de raadscommissie Ontwikkeling.

MonumentenschildjeHaarlem kent veel Rijksmonumenten, maar relatief weinig gemeentelijke monumenten (slechts 80). Een jaar geleden diende Marianne Rietvink een burgerinitiatief in bij de gemeenteraad (zie een eerdere log). Dit initiatief bepleitte een forse uitbreiding van het aantal gemeentelijke monumenten. De PvdA heeft dit vanaf het begin omarmd. Samen met Marianne Rietvink organiseerde de PvdA-fractie in oktober 2007 een groot debat over het Haarlemse monumentenbeleid, dat werd bezocht door meer dan honderd mensen (zie een eerdere log). In de gemeenteraad pleitte de PvdA voor een snelle uitbreiding van het aantal gemeentelijke monumenten (zie o.a. hier, hier en hier).

Wethouder Jan Nieuwenburg heeft nu een plan gemaakt om de komende drie jaar maar liefst 700 nieuwe gemeentelijke monumenten (2150 adressen) aan te wijzen. In 2009 zal ervaring worden opgedaan met een eerste selectie van 80 monumenten, in 2010 en 2011 volgt de rest. Eigenaren van monumenten kunnen bij noodzakelijke restauratie van hun pand gebruik maken van een lening tegen lage rente. Ook krijgen zij een abonnement op de Monumentenwacht, die eens per twee jaar een inspectie van de staat van de monumenten zal uitvoeren en eigenaren kan ondersteunen en adviseren.

Ik ben erg blij met dit plan. Enkele jaren geleden stonden monumenten nog erg laag op de politieke agenda. Daar hebben we het afgelopen jaar echt een omslag in kunnen aanbrengen. Dankzij het burgerinitiatief, dat meteen brede steun kreeg in de gemeenteraad, is er nu binnen een jaar een plan gemaakt dat ertoe zal leiden dat veel meer waardevolle panden in Haarlem de bescherming krijgen die ze verdienen. Een goed voorbeeld van hoe Haarlemmers, de politiek en de gemeente samen echt iets kunnen verbeteren in de stad.

Nog geen reacties.

Geef een reactie