Meer

Opiniestuk Haarlems Dagblad over stadion

Samen met PvdA-fractievoorzitter Stan Kaatee heb ik een opiniestuk geschreven over het stadion, dat zaterdag 15 november is geplaatst in het Haarlems Dagblad. In het stuk gaan wij in op de ontstane problematiek rond de nieuwbouw van het stadion van HFC Haarlem en de opstelling van de PvdA hierbij. Dit mede naar aanleiding van een discussie die hierover via ingezonden brieven in het Haarlems Dagblad is ontstaan. Je kunt het opiniestuk hier lezen.

De eerste alinea van het in het Haarlems Dagblad gepubliceerde stuk is door de redactie licht gewijzigd ten opzichte van het door ons verstuurde stuk, overigens zonder dat daarbij inhoudelijke wijzigingen zijn aangebracht. Onderstaand het stuk zoals dat is verschenen in het Haarlems Dagblad. De eerste (gewijzigde) alinea heb ik cursief weergegeven.

Opiniestuk
Gepubliceerd in
Haarlems Dagblad, 15 november 2008:

OPINIE
‘Een nieuw stadion én woningen bouwen’

Begin oktober werd bekend dat ontwikkelaar Fortress door de kredietcrisis en de gestegen bouwprijzen geen mogelijkheid meer ziet om de bouw van het nieuwe stadion voor HFC Haarlem in de Zuiderpolder financieel rond te krijgen. Sindsdien spitst de discussie zicht toe op de vraag of Fortress mogelijkheden krijgt woningen aan de Jan Gijzenkade te bouwen. Zo zou het bedrijf tekorten in de Zuiderpolder kunnen compenseren. Jeroen Fritz en Stan Kaatee, raadsleden van de PvdA in Haarlem, sluiten een koppeling tussen beide projecten niet uit.

De PvdA-fractie is altijd voorstander geweest van de bouw van een nieuw stadion voor HFC Haarlem in de Zuiderpolder. Die ontwikkeling is goed voor de voetbalclub, en vooral ook voor de stad. Los van de ontwikkelmogelijkheden voor HFC Haarlem, wordt door verplaatsing van het stadion op de huidige locatie in Haarlem-Noord namelijk woningbouw mogelijk. Dit is één van de laatste plekken in Haarlem waar op grote schaal nieuwe woningen kunnen worden gebouwd, iets waar bijvoorbeeld jonge starters op de woningmarkt om zitten te springen. Deze argumenten staan voor ons nog altijd geheel overeind, het stadion moet er dus komen.

Het is nu zaak dat Fortress aan haar verplichtingen wordt gehouden. De ontwikkelaar zal snel moeten aangeven op welke manier zij het stadion alsnog financieel rond wil krijgen. Uitgangspunt daarbij moet volgens ons blijven dat er geen gemeenschapsgeld wordt besteed aan de bouw van het stadion. Wij zien een aantal andere mogelijkheden om uit de ontstane impasse te komen.

Wanneer Fortress haar verplichtingen niet kan nakomen, ontstaat er een nieuwe situatie. De gemeente zou dan op zoek kunnen gaan naar een andere ontwikkelaar, die het stadion wel wil en kan bouwen. Ook kan er nog eens goed worden gekeken naar de precieze plannen. Wellicht kan het plan, door het wat te versoberen of meer winstgevende functies toe te voegen, alsnog financieel rond worden gemaakt, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit. En tenslotte hebben wij eerder in deze krant gesteld dat wij een koppeling met de woningbouw aan de Jan Gijzenkade niet op voorhand willen uitsluiten. Door de ontwikkelaar van het stadion ook een rol te geven bij (een deel van) de woningbouw kan men daar winst maken, waaruit de tekorten bij het stadion kunnen worden gedekt.

Deze laatste optie is voor de PvdA wel aan strenge voorwaarden gebonden. Het mag namelijk niet zo zijn dat een eventuele koppeling ten kosten gaat van bijvoorbeeld het aantal sociale woningen of de hoeveelheid groen, die in Haarlem-Noord kan worden gerealiseerd. Van één van de laatste grote ontwikkellocaties van Haarlem willen wij echt iets moois maken. Een verdere verbetering voor Haarlem-Noord. Dat betekent bijvoorbeeld dat hier betaalbare woningen voor starters en ouderen moeten worden gebouwd, waar een groot tekort aan bestaat in Haarlem. Ook kan er extra groen worden toegevoegd aan dit versteende deel van Haarlem-Noord. Wanneer een koppeling dat onmogelijk maakt, dan zullen ook wij die afwijzen.

Maar wanneer we op voorhand een koppeling taboe verklaren zou dat wel eens kunnen betekenen dat er geen enkele woning wordt gebouwd aan de Jan Gijzenkade, omdat het stadion helemaal niet kan worden verplaatst. Bovendien zou dan het huidige stadion tegen hoge kosten moeten worden opgeknapt om het te laten voldoen aan de eisen van de KNVB. De gemeente zal daarvoor moeten opdraaien, want zij is immers de eigenaar van het huidige stadion. Dat kost veel meer gemeenschapsgeld, het belemmert de groei van het betaalde voetbal in de stad en helpt bovendien geen enkele starter of oudere woningzoekende aan een woning. Dan zijn we veel verder van huis!

Jeroen Fritz
Stan Kaatee
Auteurs zijn beiden raadslid van de PvdA in Haarlem

Eén reactie op Opiniestuk Haarlems Dagblad over stadion

  1. Goker 22 mei 2010 at 17:38 #

    правильно все, поддерживаю.