Meer

Nieuw Haarlem

Dinsdag 18 november organiseerde de gemeente het symposium ‘Nieuw Haarlem’ over de economische toekomst van de stad. De ruim 500 aanwezigen kregen een afwisselend programma voorgeschoteld in De Lichtfabriek, dat werd gespresenteerd door Nova-presentator Joost Karhof. Het programma bestond uit belangrijke sprekers (Job Cohen, Ruud Vreeman, Alexander Rinnooy Kan) die hun licht lieten schijnen op de toekomst van Haarlem, muziek (Holland Symfonia en Alain Clark) en bezoeken aan verschillende innovatieve Haarlemse bedrijven tijdens expedities. Een fantastisch initiatief van burgemeester Bernt Schneiders, die ook de portefeuille economische zaken doet.

Nieuw Haarlem (foto: Arnold Bartman)

 

Het symposium vormt het begin van een campagne, waarbij de toekomst van het Haarlemse bedrijfsleven centraal staat. Hoe moet Haarlem zich op economisch gebied verder ontwikkelen binnen de Metropoolregio Amsterdam? En hoe kan Haarlem zich onderscheiden van andere steden? Die vragen zullen de komende tijd verder moeten worden beantwoord.

Alexander Rinnooy Kan, voorzitter van de SER en inwoner van buurgemeente Bloemendaal, pleitte voor meer agressief chauvinisme. In Haarlem ontbreekt het volgens hem soms nog te veel aan trots op de stad, waardoor belangrijke ontwikkelingen onvoldoende worden gedragen door de stad. Dat moet veranderen om van Nieuw Haarlem een succes te maken. Burgemeester Job Cohen van Amsterdam zei blij te zijn met de koerswijziging van dit College van B&W, waarbij veel actiever de aansluiting wordt gezocht bij de Metropoolregio Amsterdam (de voormalige Noordvleugel), om zo elkaar te versterken. Volgens hem vormt Haarlem een mooie aanvulling op Amsterdam, bijvoorbeeld rond de creatieve economie en als economische kraamkamer voor innovatieve startende ondernemers.

Nieuw Haarlem (foto: Arnold Bartman)

 

Zelf heb ik deelgenomen aan twee ‘expedities’ naar Haarlemse bedrijven, waarvan vooral het bezoek aan Eneco interessant was. Daar kregen we een presentatie over wat de invloed is van ecologische ontwikkelingen als zonnecellen, energieopwekkende cv-ketels en elektische auto’s op het elektriciteitnet. Het Nederlandse elektriciteitnet blijkt daar helemaal niet op berekend, wat betekent dat dit de komende jaren ingrijpend aangepast zal moeten worden. Een interessante ontwikkeling, en zeker ook belangrijk voor Haarlem, dat in 2030 geheel klimaatneutraal wil zijn.

Nog geen reacties.

Geef een reactie