Meer

Raadsvragen over regeldruk voor evenementen

De PvdA maakt zich zorgen over de toenemende regels bij evenementen, die leiden tot hoge kosten. Samen met fractiegenoot Moussa Aynan heb ik schriftelijke raadsvragen aan het college van B&W gesteld naar aanleiding van een noodkreet van de Avondvierdaagse hierover.

Vorige week luidde Stichting Avondvierdaagse Haarlem en omstreken in het Haarlems Dagblad de noodklok over de hoge kosten als gevolg van de steeds strengere regels die de overheid stelt. Zo mag de organisatie niet langer uitsluitend met vrijwillige verkeersregelaars werken. Ook moet men vooraf steeds meer papierwerk aanleveren, zoals een calamiteitenplan en een precieze omschrijving van de plek waar hekken worden geplaatst. Eerder bleek ook al dat de kosten voor het Bloemencorso door dit soort overheidsregels steeds hoger worden.

verkeersregelaar

Evenementen als Avondvierdaagse en Bloemencorso zijn belangrijk voor onze stad. De Avondvierdaagse laat kinderen bijvoorbeeld op een hele leuke manier kennismaken met lichaamsbeweging. Deze evenementen drijven voor een belangrijk deel op vrijwilligers. Veel evenementen hebben het al moeilijk door de economische crisis, dan is het pijnlijk als de overheid hen nog eens op extra kosten jaagt.

Wij willen uiteraard dat evenementen zo veilig mogelijk verlopen, maar de nieuwe regels moeten wel in verhouding staan tot het risico dat zij beperken en de extra kosten die zij opleveren. Wij vragen ons af of in dit geval de balans niet teveel doorslaat naar de kant van regelzucht. Bij beide evenementen is er immers de afgelopen jaren geen sprake geweest van grote calamiteiten.

Je kunt de raadsvragen hier downloaden als PDF-bestand.

Nog geen reacties.

Geef een reactie