Meer

Haarlems Dagblad: PvdA bezorgd over regeldruk evenementen

Vrijdag 14 juni schrijft het Haarlems Dagblad over de schriftelijke raadsvragen, die ik samen met fractiegenoot Moussa Aynan heb gesteld over de regeldruk bij evenementen (zie een eerdere blog). Je kunt het artikel hieronder lezen:

PvdA bezorgd over regeldruk evenementen

Door Richard Stekelenburg

HAARLEM – De PvdA Haarlem maakt zich zorgen over de extra regels waar evenementen in de stad in toenemende mate mee te maken krijgen. Vorige week liet de Stichting Avondvierdaagse al een noodkreet klinken over de extra kosten die de regeldruk met zich meebrengt.

PvdA-raadsleden Moussa Aynan en Jeroen Fritz willen dat B en W met de evenementenorganisaties in gesprek gaan over hoe een en ander in de hand kan worden gehouden. Zij hebben daarover inmiddels schriftelijke vragen ingediend.

Van B en W willen zij weten of de extra regels voortkomen uit gemeentelijk beleid dan wel uit rijksbeleid. Daarbij vragen zij hoe de extra bureaucratie die de regels met zich meebrengen zich verhoudt tot de ambitie van het stadsbestuur om te komen tot ‘minder regels, meer service’.

Een evenement als Stichting Avondvierdaagse loopt aan tegen het feit dat ze tegenwoordig niet meer uitsluitend met vrijwillige verkeersregelaars mogen werken. Ook wordt van organisaties veel meer papierwerk verwacht over de aard en inhoud van het evenement en een bijbehorend calamiteitenplan.

PvdA’er Aynan noemt het gezien het belang van evenementen als de Avondvierdaagse ‘pijnlijk’ als de overheid hen op extra kosten jaagt. De organisatie van het Bloemencorso bracht eerder dit jaar naar buiten dat zij tegen nogal wat extra kosten aanloopt vanwege de scherpere regels.

Haarlems Dagblad, 14 juni 2013

Nog geen reacties.

Geef een reactie