Meer

Live vanuit de raadszaal: Kadernota 2013

Deze week behandelt de gemeenteraad de Kadernota 2013. Hierin worden de financiële kaders voor de komende jaren bepaald. Samen met de begroting in november is dit traditioneel één van de belangrijkste momenten van het politieke jaar. Dit jaar extra belangrijk, want door de financieel moeilijke omstandigheden van de gemeente Haarlem staat er veel op het spel. Hoe krijgen we de financiën op orde én houden de Haarlem sociaal en mooi?

raadszaal haarlemAnders dan andere jaren komt de PvdA dit keer bij het Kadernotadebat niet met moties met nieuwe beleidswensen. Door de financiële omstandigheden heeft de gemeente haar handen al vol aan bezuinigingen en overeind houden wat we hebben. Wel dienen we samen met andere fracties drie amendementen in om de bezuinigingsvoorstellen van het college op een aantal punten aan te passen.

Voor de PvdA staat daarbij voorop dat de bezuinigingen niet ten koste mogen gaan van de meest kwetsbare Haarlemmers. Daarom maken wij met twee amendementen bezuinigingen op het minimabeleid ongedaan. De kwijtschelding van de afvalstoffenheffing voor minima en de garantietoeslag voor eenoudergezinnen in de bijzondere bijstand blijven daarmee overeind en het sociale beleid van Haarlem blijft op peil. Daarnaast stellen we samen met coalitiegenoten D66, GroenLinks en VVD voor om de onroerende zaakbelasting (OZB) minder te verhogen en geld te blijven sparen voor achterstallig onderhoud in de toekomst. Om dit mogelijk te maken investeren we minder in ICT, maken we leges meer kostendekkend, willen we slimmer investeren in de riolering en houden we vast aan eerder afgesproken besparingen bij inkoop en taken. Ook dat zijn pijnlijke keuzes, maar daar ontkomen we helaas niet aan in deze tijd.

Zojuist heeft fractievoorzitter Joyce Langenacker namens de PvdA het woord gevoerd. Zij is er trots op dat het lukt om, ondanks de bezuinigingen, het sociale gezicht van onze stad op peil te houden. Lees hier meer over onze inbreng tijdens de eerste termijn van het debat. Woensdag 26 juni antwoordt het college in eerste termijn, donderdag 27 juni zijn de tweede termijn en de stemmingen.

Nog geen reacties.

Geef een reactie