Meer

Stadshaven waarschijnlijk toch bij molen De Adriaan

De nieuwe stadshaven in het Scheepmakerskwartier komt waarschijnlijk toch aan de zuidzijde bij molen De Adriaan in plaats van aan de noordkant bij het spoor. Op verzoek van de gemeenteraad heeft het College van B&W verschillende alternatieven onderzocht. Het College heeft nu haar voorkeur uitgesproken voor deze variant, die eerder al werd bepleit door een meerderheid van de gemeenteraad en verschillende Haarlemse groeperingen.

In september 2006 diende ik samen met VVD en SP een motie in die vroeg om een passantenhaven in het Scheepmakerskwartier of de directe omgeving (zie een eerdere log). Het College van B&W heeft dit gedaan, en kwam met een voorstel voor een stadshaven in het Scheepmakerskwartier bij het spoor. Volgens velen was plaatsing van de haven bij molen De Adriaan echter veel logischer en aantrekkelijker. De gemeenteraad vroeg het College van B&W dan ook unaniem ook deze variant te onderzoeken (zie een eerdere log). Uitkomst hiervan is dat ook het College van B&W nu voorstander is van een haven bij de molen.

stadshaven

 

In een persbericht schrijft het College van B&W: “Alles afwegend heeft een stadshaven naast molen de Adriaan de voorkeur van het college. Een stadshaven op die plek komt de kwaliteit en de uitstraling van het gehele gebied rond de molen sterk ten goede. Het ‘ensemble’ dat ontstaat door de directe nabijheid van molen de Adriaan en de omliggende bebouwing, alsmede de afstand tot het centrum zijn medebepalend voor deze voorkeur”.

Goed nieuws dus voor alle voorstanders van een andere ligging van de nieuwe stadshaven. Daarnaast is er nog meer goed nieuws. Het College heeft de maximale bouwhoogte nabij molen De Adriaan omlaag gebracht naar vier bouwlagen. Hiermee voert het College mijn motie ‘Zet De Adriaan niet uit de wind’ uit, die vroeg de bouwhoogte direct bij de molen te verminderen om zo de molenbiotoop te beschermen (zie een eerdere log).

Deze veranderingen in het bouwplan van het Scheepmakerskwartier zullen begin 2009 in de gemeenteraad worden besproken.

Nog geen reacties.

Geef een reactie