Meer

In debat met jonggehandicapten

Hoe kunnen we jonge mensen met een chronische ziekte of lichamelijke beperking gelijke kansen bieden? Die vraag stond centraal in het debat dat Unlimited Magazine zondag 30 juni in samenwerking met de PvdA Haarlem organiseerde. Voor de verandering eens een debat dat niet alleen over deze jongeren ging, maar waarbij zij zelf het hoogste woord voerden. Het werd een inspirerend zomers debat in de buitenlucht op het Nieuwe Kerksplein.

Debat Unlimited Magazine en PvdA

Nog te vaak krijgen jongeren met een chronische ziekte of handicap te horen dat het voor hen onmogelijk is om door te studeren of een baan op hun niveau te vinden. Zij vinden moeilijk werk, terwijl ze juist tot de meest gemotiveerde werkzoekenden behoren. Vaak wordt dit veroorzaakt door foute beelden en vooroordelen over wat deze jongeren zouden kunnen. Dat is één van de redenen dat de PvdA voorstander is van een quotum, waarbij bedrijven worden verplicht om een aantal mensen met een handicap of beperking in dienst te nemen. Werkgevers zullen dan merken dat deze mensen veel meer te bieden hebben dan zij denken. Zelfs in het liberale Amerika bestaat al zo’n quotum, waarom komt dit dan in Nederland zo moeilijk van de grond?

Natuurlijk kwam ook het kabinetsplan om jongeren met een Wajong-uitkering opnieuw te keuren aan de orde. Daarover werd, ook door de jongeren zelf, verschillend gedacht. Afgelopen jaren zijn er te vaak jongeren ten onrechte door gemeenten in de Wajong geplaatst, enkel vanwege het feit dat de bijstand door de gemeente wordt betaald en de Wajong door het Rijk. Ook zijn er grote verschillen ontstaan tussen jongeren, enkel op basis van het moment waarop zij gekeurd zijn. Een herkeuring is dus wat mij betreft nodig. Wel is het wrang dat het kabinet daar direct weer een bezuinigingsdoelstelling aan koppelt. Wie recht heeft op een uitkering moet die gewoon krijgen, dat moet ook bij herkeuringen voorop blijven staan.

Eén reactie op In debat met jonggehandicapten

  1. Wajonger 4 juli 2013 at 14:55 #

    Meer dan het standaard propagandaverhaal opdissen van je partij kun je niet. De argumenten zijn flauwekul en zijn alleen maar smoezen om de bezuiniging door te kunnen drukken.

Geef een reactie