Meer

Op bezoek bij de stadsarcheoloog

Het is zomerreces. Dat betekent dat de gemeenteraad zes weken stil ligt. Omdat ik pas in de derde week van het reces op vakantie ga, gebruik ik de eerste weken voor een aantal werkbezoeken in de stad. Zo bezocht ik donderdag 11 juli de Haarlemse stadsarcheoloog Anja van Zalinge. Archeologie is één van de onderwerpen waar ik namens de PvdA woordvoerder over ben, maar die relatief weinig aan de orde komen. Het zomerreces is dan een mooi moment om mij daar eens wat meer in te verdiepen.

Op bezoek bij de stadsarcheoloog

De afdeling archeologie heeft sinds enkele jaren haar hoofdkwartier in de prachtig gerestaureerde Bakenesserkerk. Bezoekers van de kerk kunnen daar de archeologen aan het werk zien. Daarnaast is er al jaren het leuke kleine Archeologisch Museum op de Grote Markt, waar je de archeologische geschiedenis van de stad kunt bekijken. Op deze manier wil Haarlem zoveel mogelijk bewoners en bezoekers kennis laten maken met de rijke geschiedenis van de stad, ook met dat deel dat onder de grond verborgen ligt.

Met Anja heb ik een aantal onderwerpen besproken, waar ik na de zomer in de raad mee aan de slag wil. Natuurlijk ging het gesprek over de vraag welke taken de gemeente zelf moet doen en wat we aan anderen kunnen overlaten in een tijd van bezuinigingen en takendiscussie. En over het archeologisch depot, dat nog altijd geen goede vaste plek heeft. Maar ook hebben we het gehad over hoe je de archeologische geschiedenis boven de grond beter zichtbaar kan maken. Een goed voorbeeld daarvan is de bestrating in de Kruisstraat en Jansstraat, waar de oude stadspoorten in zijn aangegeven. En tenslotte hebben we het gehad over ‘schatgravers’, mensen die illegale opgravingen doen in de stad. Vaak als hobby, maar soms ook uit puur winstbejag. Hoe kunnen gemeente en politie daar beter op handhaven, om te voorkomen dat bijzonder erfgoed uit de stad verdwijnt? Voldoende belangrijke vragen dus om na de zomer verder mee aan de slag te gaan.

Nog geen reacties.

Geef een reactie