Meer

Jaaroverzicht 4: Urban

De laatste vijf dagen van het jaar behandel ik elke dag een onderwerp waar ik mij het afgelopen jaar als raadslid veel mee heb bezig gehouden. Vandaag is dat urban. Dit jaar heb ik mij een aantal keer ingezet voor de terugkeer van urbanfeesten in Haarlem.

Urban is een cultuurvorm die met name populair is bij jongeren, zowel autochtoon als allochtoon. Het Patronaat heeft na ongeregeldheden alle urbanfeesten geschrapt uit veiligheidsoverwegingen. Ik vind dat er in Haarlem plaats moet zijn voor deze muziekstijl, en kan mij niet voorstellen dat er niet een manier valt te verzinnen waarop urbanfeesten wel veilig georganiseerd kunnen worden in Haarlem.

In juni stelde ik daarom schriftelijke vragen over dit onderwerp. In november ondersteunde de Stedelijke Adviesraad Multiculturele Stad (SAMS) mijn pleidooi in een advies over diversiteit en cultuur. In december diende ik bij de behandeling van de Cultuurnota samen met SP en VVD een motie in die het College van B&W verzoekt met alle betrokkenen in gesprek te gaan om te kijken hoe urban op een veilige wijze kan terugkeren in Haarlem, bijvoorbeeld op een beter beheersbare locatie of in een kleinschaligere vorm. De motie werd aangenomen door de gemeenteraad. Wethouder Chris van Velzen heeft toegezegd zich hiervoor te gaan inzetten.

Mijn logs over dit thema het afgelopen jaar:

Nog geen reacties.

Geef een reactie