Meer

Op bezoek in Parkwijk-Zuiderpolder

Elke maandag vergaderen we met de fractie. Meestal is dit in het stadhuis, maar regelmatig vergaderen we ook ergens op locatie in de stad. Maandag 12 januari waren we bijvoorbeeld te gast in het Polderhuis bij de wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder.

Parkwijk en Zuiderpolder liggen in Haarlem-Oost. Parkwijk is een wijk met een aantal problemen. Het gemiddelde inkomen en opleidingsniveau ligt er lager dan in veel andere wijken en de werkloosheid is er hoger dan gemiddeld. Deze wijk verdient dan ook extra aandacht van de gemeente. Onlangs is er in deze buurt ook een wijkcontract afgesloten. In Zuiderpolder gaat het over het algemeen wat beter, maar ook die wijk heeft problemen, bijvoorbeeld door een groot tekort aan parkeerplaatsen en speelvoorzieningen.

Met drie leden van de wijkraad en drie andere wijkbewoners hebben we het gehad over welke verbeteringen de gemeente in hun buurt kan brengen. De grootste wens bleek duidelijk extra speelruimte en ruimte voor jongeren. Daar is volgens de bewoners een groot tekort aan, terwijl er best mogelijkheden zijn om dit op een simpele wijze te regelen. Daarnaast hebben we het gehad over integratie van verschillende bevolkingsgroepen in de buurt en over parkeren. Mijn fractiegenoten die zich hiermee bezighouden gaan hier de komende weken achteraan. Hopelijk kunnen er op korte termijn een aantal verbeteringen worden bereikt voor beide wijken.

Nog geen reacties.

Geef een reactie