Meer

Haarlems Dagblad: Raadsels rond Stationsplein

Donderdagavond 12 september debatteren de raadscommissies Ontwikkeling en Beheer over de overschrijdingen bij het project Stationsplein. Het college heeft zonder toestemming van de raad meer geld uitgegeven dan beschikbaar gesteld, een ernstig feit. Haarlems Dagblad blikt 12 september met een aantal raadsleden vooruit op dit debat. Ook ik kom in het artikel aan het woord.

Raadsels rond Stationsplein

Door Annalaura Molducci

HAARLEM – De gemeenteraad is verbijsterd over de volstrekt onduidelijke gang van zaken bij de aanleg van het Haarlemse Stationsplein. Eén ding is zeker: de destijds verantwoordelijke wethouder, Rob van Doorn (GroenLinks), zal er niet op sneuvelen want die is al opgestapt. De raadscommissies beheer en ontwikkeling vergaderen vanavond over het achteraf verstrekken van een vervolgkrediet van bijna 7 miljoen euro. Daarmee komen de totale kosten van het project op 30 miljoen euro. In 2008 werd er nog uitgegaan van 22 miljoen euro.

Dat is een hoop geld voor een plein waar na de oplevering nog van alles op aan te merken is. Zo zijn de natuurstenen tegels waarover dagelijks honderden bussen denderen al op vele plekken kapot. Als het regent, moet je oppassen dat je niet uitglijdt, want dan is het natuursteen spekglad. En het plein is kaal. “Op de plaatsen waar al die lantaarnpalen staan, hadden ook bomen kunnen staan”, verzucht fractievoorzitter Louise van Zetten van (D66). Dat zijn details, veel erger vindt ze dat gang van zaken bij de aanleg van dit plein.

Tal van projecten zijn aan elkaar geknoopt om geld te genereren waardoor het dossier steeds warriger is geworden. Een rijkssubsidie die de gemeente kreeg voor het plein werd uitgegeven aan andere zaken. Bovendien moest Van Zetten lang wachten tot ze erachter kwam wat er nou precies met de financiën aan de hand was. “Zelfs bij het opstellen van de Kadernota hadden we als gemeenteraad geen duidelijkheid.” Dat is een politieke doodzonde omdat de gemeenteraad het college moet controleren en bepaalt waar de centen aan worden uitgegeven en budgetten in de gaten houdt.

Uit vragen van het CDA is deze week gebleken dat de gemeente miljoenen illegaal heeft uitgegeven zonder dat de gemeenteraad daarvoor toestemming had verleend. “In november 2011 was al bekend dat het Stationsplein over het toen verleende krediet heen ging. Alleen heeft het anderhalf jaar geduurd voordat we dat als gemeenteraad te horen hebben gekregen”, zegt fractievoorzitter Merijn Snoek van oppositiepartij CDA. Hij beschikt inmiddels over een hele lijst van projecten met budgetoverschrijdingen waarvoor de gemeenteraad achteraf toestemming heeft verleend. “En daar zat het Stationsplein niet eens bij terwijl ik nog heb gevraagd of dat alles was.”

Snoek wordt daar moedeloos van: “We worden als gemeenteraad continu geconfronteerd met kredietoverschrijdingen waardoor de raad buitenspel wordt gezet. Dit college neemt de raad niet serieus. Mensen mailen mij en zeggen: Merijn wat ga je eraan doen? Nou, we gaan er een item van maken bij de komende raadsverkiezingen.”

Ook Jeroen Fritz (PvdA) is kritisch. “Dit is een politiek lastig en pijnlijk verhaal. De gemeente heeft geld uitgegeven dat er niet was, dat kan dus niet. De verantwoordelijke wethouder is er niet meer om zich te verantwoorden.”

Hij vindt wel dat er door moet worden gegaan met het project. Aan de achterkant van het station moet nog een fietsflat worden gebouwd en ook het rommelige Kennemerplein moet worden aangepakt. Daarvoor wordt een deel van het krediet van zeven miljoen dat nu is aangevraagd gebruikt.

Merijn Snoek vindt dat het gehele college verantwoordelijk is voor de rommelige gang van zaken. “De vraag is nu nog wanneer de opgestapte wethouder Rob van Doorn dit wist. Ik hoop niet dat er straks wordt gezegd dat het allemaal de schuld was van Van Doorn. Daar kun je na drie jaar besturen niet meer mee aankomen. Het hele college is verantwoordelijk.”

De VVD vindt het hele plein een groot debacle. Wybren van Haga: “We zijn verkeerd geïnformeerd en dat is een slechte zaak. Niet alleen Van Doorn, ook wethouder Cassee heeft hier fouten gemaakt door de opbrengst van het pand Prinsen Bolwerk 3 te gebruiken als dekking. Dat pand is gewoon verkwanseld.”

Haarlems Dagblad, 12 september 2013

Nog geen reacties.

Geef een reactie