Meer

Ook naoorlogse panden gemeentelijk monument

Een aantal beeldbepalende naoorlogse panden moet de komende jaren worden aangewezen als gemeentelijk monument. Dat heb ik donderdag 12 september samen met collega’s Cees Schrama (Haarlem Plus) en Evert de Iongh (D66) bepleit in de raadscommissie Ontwikkeling. We bespraken daar de nieuwe nota Erfgoed en Ruimte over het Haarlemse erfgoedbeleid.

De afgelopen paar jaar zijn ruim tweeduizend nieuwe gemeentelijke monumenten aangewezen. Dit gebeurde naar aanleiding van een burgerinitiatief, dat door mij en een paar andere raadsleden werd omarmd en werd omgezet in een nieuw monumentenbeleid (zie een eerdere blog). Deze aanwijzing van oudere monumentale panden is onlangs afgerond. Nu wordt het tijd om ook naar naoorlogse panden te kijken. Die staan vaak midden in woonwijken en geven karakter aan de omliggende buurt.

Pastoor van Arskerk

Een voorbeeld is de voormalige St. Petrus LTS. Aanvankelijk zou dit schoolgebouw in Parkwijk, een typisch voorbeeld van Wederopbouwarchitectuur, helemaal gesloopt worden. De sloopvergunning was al afgegeven. In het pand bleken zich echter bijzondere kunstwerken te bevinden van Hans Wiesman en Levinus Tollenaar. Ik heb mij daarom in 2007 in de raad ingezet voor behoud van de karakteristieke delen van het pand en de kunstwerken (zie een eerdere blog). Met succes: de aula en het trappenhuis van de school kregen een nieuwe functie en alle kunstwerken zijn behouden. Door een monumentenstatus zouden dit soort panden beter beschermd zijn.

Onlangs wees het Rijk bijna tweehonderd Rijksmonumenten uit de Wederopbouw aan, waaronder ook twee in Haarlem: Mons Aurea in het Garenkokerskwartier en de Pastoor van Arskerk in Parkwijk. Wat mij betreft volgt de gemeente dit voorbeeld en worden nog een aantal parels uit de naoorlogse tijd aangewezen als gemeentelijk monument, zodat ze de bescherming krijgen die ze verdienen.

Nog geen reacties.

Geef een reactie