Meer

Spaarnezicht: een thuis voor jongeren zonder huis

Ongeveer één keer per maand houden wij als PvdA-fractie onze wekelijkse fractievergadering niet in het stadhuis, maar op locatie bij een organisatie, bedrijf of instelling in de stad. Maandag 16 september bezochten we Spaarnezicht, het pension voor dak- en thuisloze jongeren aan de Kruisweg in Haarlem.

SpaarnezichtPension Spaarnezicht biedt tijdelijk onderdak aan jongeren tussen de 16 en 23 jaar die dak- of thuisloos zijn en te maken hebben met een meervoudige problematiek, zoals psychische of gedragsproblemen, schulden of een verslaving. In principe duurt het verblijf maximaal vier maanden. Daarna gaan jongeren zelfstandig wonen of vinden ze onderdak in een voorziening voor begeleid wonen. Ook worden jongeren geholpen bij het vinden van een baan of een opleiding en eventuele noodzakelijke zorg.

Spaarnezicht is een belangrijke voorziening voor jongeren die nergens anders meer terecht kunnen. Soms zijn ze weggelopen uit de jeugdzorg, in de steek gelaten door familie of zijn ze elders onhandelbaar. Gelukkig is er dan dit pension, waar ze onderdak vinden en kunnen werken aan hun toekomst. Zij worden intensief begeleid door een groep zeer betrokken medewerkers. En met succes: meer dan de helft van deze jongeren weet zijn of haar leven blijvend op de rails te krijgen na verblijf bij Spaarnezicht.

De afgelopen jaren heeft Spaarnezicht meerdere malen onder druk gestaan, maar mede door inzet van mijn fractiegenoot Helga Koper is het steeds gelukt voldoende geld te vinden om deze voorziening te behouden. Ook de komende jaren gaat er van alles veranderen. De jeugdzorg en een deel van de AWBZ komen naar de gemeente, waardoor de gemeente een andere rol krijgt bij de zorg en opvang van deze jongeren. Ook de rol van Spaarnezicht zal daarbij veranderen, maar voorop staat ze hun goede werk moeten kunnen blijven doen. Daarvoor zal de PvdA zich altijd blijven inzetten.

Nog geen reacties.

Geef een reactie