Meer

Haarlems Dagblad: Vragen over afschaffen papieren woningkrant

Vrijdag 20 februari bericht het Haarlems Dagblad over de schriftelijke vragen die ik samen met Martien Brander heb gesteld over de afschaffing van de papieren Woningkrant van Woonservice (zie een eerdere log). Je kunt het artikel hier lezen.

Haarlems Dagblad, 20 februari 2009:

PvdA maakt zich zorgen
Vragen over afschaffen papieren woningkrant

HAARLEM – De Haarlemse PvdA maakt zich zorgen over het afschaffen van de papieren Woningkrant van Woonservice. De PvdA vreest dat met name ouderen hierdoor minder makkelijk een nieuwe woning zullen kunnen vinden, hetgeen weer ten koste zou gaan van de doorstroming op de woningmarkt.

De papieren versie van de Woningkrant is per 1 februari afgeschaft. Die krant kwam eens per twee weken uit en gaf overzicht van het aanbod van huurwoningen van de corporaties in de regio. Deze informatie is nu alleen nog digitaal beschikbaar via de website van Woonservice, hetgeen volgens de PvdA ten koste gaat van mensen die niet beschikken over toegang tot het internet, zoals veel ouderen.

Voor mensen zonder computer verschijnt er weliswaar nog een geprinte versie, maar die is slechts op een beperkt aantal plekken af te halen. Aan een abonnement om de geprinte versie thuis te ontvangen zijn forse kosten verbonden, namelijk vijftig euro per jaar. De PvdA vreest dat de nieuwe manier van verspreiden gevolgen heeft voor de doorstroming op de woningmarkt.

Het is namelijk beleid van de gemeente en de corporaties om mensen die in een huis wonen dat eigenlijk niet voor hen bedoeld is te verleiden om te verhuizen naar een meer passende woning. Daarbij gaat het vaak om ouderen die na het vertrek van de kinderen of het overlijden van een partner in een te grote woning achterblijven. “Juist ouderen hebben vaak geen beschikking over internet. Als het de gemeente en corporaties werkelijk ernst is dat ze ouderen willen verleiden om te verhuizen, dan past een hoog abonnementsgeld voor een geprinte versie van het woningaanbod en het verminderen van het aantal afhaalpunten daar wat ons betreft niet bij”, stelt het PvdA-raadslid Jeroen Fritz. Hij wil dat gemeente en corporaties meer mogelijkheden scheppen voor ouderen om gratis toegang tot het woningaanbod te houden.

Nog geen reacties.

Geef een reactie