Meer

Haarlem linksom uit de crisis: dit is mijn plan

De economische crisis raakt ook Haarlem hard. Veel Haarlemmers hebben moeite het hoofd boven water te houden en ook de gemeente heeft financiële problemen. Die crisis lossen we in Haarlem niet op, maar we kunnen wel de gevolgen verzachten en bouwen aan een economisch sterk Haarlem na de crisis. Het is mijn ambitie dat Haarlem sterker en socialer uit de crisis komt.

We weten hoe rechts Haarlem uit de crisis wil helpen: ieder voor zich. Mijn plan is een alternatief daarvoor: linksom uit de crisis. Ook ik zie dat we komende jaren minder geld zullen kunnen besteden, maar ik wil de lasten eerlijk delen. En tegelijkertijd wil ik samen met de Haarlemmers werken aan meer werkgelegenheid en bouwen aan de economie van de toekomst, zodat we mensen weer perspectief bieden.

linksom

Haarlem linksom uit de crisis

1. Financiën op orde, maar wel eerlijk
De gemeente zit in financieel zwaar weer. De schuld is te hoog, de reserve te laag, en door Rijksbezuinigingen zal de gemeente komende jaren opnieuw fors moeten bezuinigen. De PvdA is naast een sociale ook altijd een solide partij geweest, en moet dus ook nu haar verantwoordelijkheid nemen. Ook de PvdA ontkomt dus niet aan pijnlijke keuzes, zoals minder ambtenaren, een lager onderhoudsniveau van de stad of verhoging van parkeertarieven. Maar niet ten koste van alles. De PvdA zal nooit accepteren dat er bezuinigd wordt op ons sociale hart. Het huishoudboekje van de gemeente moet op orde, maar niet ten koste van het huishoudboekje van de minima.

2. Werken aan werk
Ook in Haarlem verliezen steeds meer mensen hun baan. Dat tij moeten we keren. Mensen die werkloos worden, helpen we zo snel mogelijk weer aan de slag. Oudere werknemers verdienen daarbij bijzondere aandacht, omdat zij vaak lastig weer een baan vinden. En om jeugdwerkloosheid tegen te gaan voorkomen we schooluitval en bieden we meer werkervaringsplekken voor jongeren die geen baan kunnen vinden. Zo blijven jongeren aan de slag en voorkomen we een verloren generatie van jongeren die werkloos op de bank zitten.

3. Bouwen aan de economie van de toekomst
Naast werk op de korte termijn, is het ook belangrijk te bouwen aan de Haarlemse economie van de toekomst. Een voorbeeld daarbij is Eindhoven. Toen Philips deels uit die stad vertrok, heeft men gekozen voor een nieuw economisch profiel als designstad. Men heeft opleidingsinstituten en bedrijven naar de stad gehaald die daarbij passen en heel veel jonge creatieve ondernemers een kans geboden. Nu is Eindhoven één van de economische centra van ons land, met veel werkgelegenheid. Ook Haarlem moet op zoek naar een duidelijker economisch profiel en daar echt gaan, om zo meer werk naar de stad te halen. Daarbij valt te denken aan popmuziek of de opvolgers van de grafische industrie, zoals webdesign of 3D-printing, zaken waar Haarlem sterk in is.

5 reacties op Haarlem linksom uit de crisis: dit is mijn plan

 1. Peter 23 oktober 2013 at 18:01 #

  Sterk plan, goed dat je van de economie een speerpunt maakt. Maar er is, naast deze uitstekende voorstellen, nog een vierde ding nodig, namelijk de bouw weer op gang helpen. Dat kan door zelf als gemeente meer te doen aan onderhoud en duurzaamheid van woningen en door mensen meer vrijheid te geven met bestemmingsplannen en vergunningen. Als je dat toevoegt heb je een succesrecept in handen tegen de recessie.

 2. Jeroen Fritz 23 oktober 2013 at 18:09 #

  @Peter: je hebt absoluut gelijk dat ook de bouw belangrijk is. Ik heb me willen beperken tot 3 punten, maar om de bouw aan te jagen hebben we bijvoorbeeld startersleningen om starters op de woningmarkt te ondersteunen, werken we aan verduurzaming van woningen en stimuleren we de restauratie van monumenten met gunstige leningen. Allemaal dingen die extra werk opleveren in de bouw.

 3. Alwin 23 oktober 2013 at 18:19 #

  Werk, werk, werk. Daar is de Partij van de ARBEID voor opgericht, en dat moet altijd de boodschap blijven. Goed verhaal!

 4. Fleur de Vos 23 oktober 2013 at 18:22 #

  Beste Jeroen,

  Waarom moeten de financiën eigenlijk juist nu op orde? Moet dat wel prioriteit hebben? Bezuinig je de economie dan niet juist kapot?

  Met vriendelije groet,
  Fleur de Vos

 5. Jeroen Fritz 23 oktober 2013 at 18:31 #

  @Fleur de Vos: anders dan de Rijksoverheid, heeft de gemeente niet de keuze om de financiën wel of niet op orde te brengen. De begroting moet namelijk sluitend zijn, zegt de wet. We kunnen dus geen financieringstekort hebben, zoals het Rijk. Als het Rijk extra bezuinigt op de gemeenten, dan kunnen we niet anders dan ook bezuinigen of de inkomsten verhogen. En voor mij staat daarbij voorop dat we dat zo eerlijk mogelijk gaan doen, de sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen.

  @Alwin: precies! Werk, werk, werk, maar ook eerlijke keuzes, waarbij we niet de meest kwetsbaren het slachtoffer laten worden van de economische crisis.

Geef een reactie