Meer

Live vanuit de raadszaal: Begroting 2014

Deze week behandelt de gemeenteraad de Begroting 2014. Hierin worden de financiële kaders voor de komende jaren bepaald. Het is het laatste grote financiële debat deze raadsperiode. De belangrijkste besluiten zijn al genomen in de Kadernota, maar het is een mooi moment om terug te kijken op wat er deze periode is bereikt en vooruit te kijken naar de komende periode.

raadszaal haarlemZojuist heeft fractievoorzitter Joyce Langenacker namens de PvdA het woord gevoerd. Zij is er trots op dat het is gelukt om, ondanks de bezuinigingen, het sociale beleid op peil te houden. Ook hebben we de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in wijken als Schalkwijk, Oost en Noord en hebben we door slimme samenwerking veel voorzieningen overeind kunnen houden met minder geld. Komende periode wil de PvdA blijven werken aan een solidaire stad waar we mensen die het moeilijk hebben een steuntje in de rug geven, een ongedeelde stad waar het in alle wijken leefbaar en veilig is en een economisch sterke stad met meer werkgelegenheid. Dat zijn de dingen die wij bij de noodzakelijke nieuwe bezuinigingen willen ontzien. Dat is voor ons de inzet voor de verkiezingen van 19 maart.

Zelf ben ik mede-indiener van één motie. Deze motie spreekt uit dat de gemeente meer moet doen om uitgeprocedeerde asielzoekers op te vangen. Nu komen ze nog te vaak op straat te staan, wanneer ze niet terug kunnen naar het land van herkomst. De motie vraagt het college met organisaties als Stem in de Stad en Vluchtelingenwerk in gesprek te gaan over een humane opvang. Deze motie, ingediend door GroenLinks, heb ik samen met GroenLinks, Sociaal Lokaal en Actiepartij opgesteld naar aanleiding van een debat in De Pletterij (zie een eerdere blog).

Lees meer over de inbreng van de PvdA op de website van de PvdA Haarlem. Het debat over de begroting wordt later deze week vervolgd. Woensdag 13 november antwoordt het college van B&W, donderdag 14 november wordt er gestemd over de begroting en ingediende moties en amendementen.

Nog geen reacties.

Geef een reactie