Meer

Resultaten

De afgelopen jaren heb ik mij als gemeenteraadslid namens de PvdA vooral bezig gehouden met wonen, ruimtelijke ordening, veiligheid, ICT, cultuur en monumenten. Ik heb de afgelopen vier jaar een aantal dingen bereikt. Verschillende keren heb ik in de raad zelf initiatieven genomen om iets van de grond te krijgen, bijvoorbeeld met een motie of een initiatiefvoorstel. Natuurlijk altijd samen met anderen, binnen en buiten de PvdA.

Een greep uit mijn resultaten van de afgelopen jaren: