Meer

Mijn keuzes

Voor een Haarlem dat werkt

In Haarlem hebben we het altijd samen gedaan. Samen liepen we voorop met de beste bierbrouwerijen van middeleeuws Europa, de eerste trein van Nederland en de oudste krant ter wereld. Samen zorgen we al sinds de bouw van de hofjes voor de mensen die het niet alleen redden. En samen maakten we van Haarlem een stad waar het prettig wonen en werken is.

Door samen te werken bleef Haarlem ondanks de crisis een sterke en sociale stad, met een lage werkloosheid en een steuntje in de rug voor mensen die het even niet zelf redden. Ook komende jaren worden niet makkelijk. De gemeente moet meer doen met minder geld, dus zullen we lastige keuzes moeten maken. Daarvoor is een politiek nodig die niet wegloopt maar samenwerkt. Die liever zorgt voor meer banen dan voor nog meer lege parkeergarages. En die de rekening van de crisis eerlijk verdeelt. Dat bedoelen we met linksom de crisis uit. Want één ding weten we zeker: samen werkt beter dan ieder voor zich.

Uw stem maakt het verschil. Stem voor een sterk en sociaal Haarlem. Een Haarlem waar jong en oud een baan heeft voor een fatsoenlijk salaris. Een Haarlem waar iedereen kan rekenen op goede zorg en het beste onderwijs. Een Haarlem waar iedereen woont in een prettige en veilige buurt. Een Haarlem dat werkt.

Een sterke stad
Een Haarlem dat werkt is een Haarlem waar jong én oud een goede baan kan vinden. We bouwen aan de economie van de toekomst, zodat Haarlem weer voorop gaat lopen. Door ons te richten op de dingen waar Haarlem goed in is, zoals cultuur, creativiteit en toerisme. Door opleidingen en innovatieve bedrijven naar de stad te halen die passen bij de kracht van Haarlem. En door schooluitval te voorkomen en de jeugdwerkloosheid aan te pakken.

Een sociale stad
Een Haarlem dat werkt is een Haarlem waar iedereen recht heeft op een goede toekomst. Wij leggen ons niet neer bij armoede en onrecht. Samen geven we mensen die dat nodig hebben een steuntje in de rug, zoals we dat al sinds de hofjes doen. We investeren in goed onderwijs en goede jeugdzorg. De zorg organiseren we dichtbij mensen, in hun eigen buurt. Maar dit kunnen we niet alleen. We vragen aan de Haarlemmers om ook wat vaker naar elkaar om te kijken.

Een leefbare en veilige stad
Een Haarlem dat werkt is een Haarlem waar je in elke wijk prettig kunt wonen. Of je nou in Schalkwijk of in Noord woont, in Parkwijk of in de Leidsebuurt. We zorgen voor voldoende betaalbare woningen in elke wijk. We vergroten de veiligheid en investeren in schone en prettige Haarlemse buurten. We hebben oog voor de hele stad, maar investeren eerst in de wijken waar dat het hardste nodig is.

Voor een Haarlem dat werkt. Stem woensdag 19 maart PvdA.

Lees voor meer informatie het verkiezingsprogramma 2014-2018.