Meer

Vakantie: op reis door Maleisië en Thailand

Met een dubbel gevoel, na de verschrikkelijke vliegramp met de vlucht van Malaysia Airlines gisteren, stap ik vanmiddag in het vliegtuig voor een reis naar Maleisië. Komende vier weken maak ik een reis door achtereenvolgens Singapore, Zuid-Thailand en Maleisië. Een bijzondere reis langs wereldsteden als Singapore, Bangkok en Kuala Lumpur, maar ook langs tropische Thaise en Maleisische eilandjes en het regenwoud van Borneo.

De eerste twee bestemmingen van mijn reis (Singapore en Bangkok) heb ik beide al twee keer eerder bezocht. Maar daarna staan er nieuwe dingen op het programma. Vanuit Bangkok reis ik verder naar de Thaise eilanden Koh Tao en Koh Phangan. Daarna steek ik de grens over naar Maleisië, waar ik het grootste deel van mijn vakantie zal doorbrengen. Ik wil onder meer de steden Kuala Lumpur, Melaka en Georgetown (Penang) bezoeken. Ook ga ik naar het regenwoud van Sabah, op het Maleisische deel van Borneo. Waarschijnlijk sluit ik mijn reis af op de tropische Perhentian eilanden.

Net als andere jaren zal ik op deze website een blog bijhouden. Ook zal ik regelmatig foto’s posten via Twitter en Facebook. De komende weken dus even geen politiek op deze website, dat komt vanaf half augustus weer.

Kadernota: “Meer banen, goede zorg en veilige wijken”

Meer werk, goede zorg in de buurt en prettige en veilige wijken. Dat zijn de speerpunten voor de PvdA Haarlem komende raadsperiode. Dat heb ik maandag 23 juni aangekondigd bij de behandeling van de Kadernota 2014, het eerste grote debat met het nieuwe college van B&W.

Het gaat goed met Haarlem. We zijn één van de beste woonsteden, hebben de meeste werkenden van alle grote steden en we hebben een rijk aanbod aan cultuur en sport. Maar tegelijkertijd zijn er nog altijd te veel Haarlemmers die hier te weinig van profiteren. Het aantal gebruikers van de voedselbank neemt toe, jongeren en ouderen vinden moeilijk een baan en niet alle wijken zijn even veilig. Wij willen voorkomen dat Haarlem een stad wordt van twee snelheden. Een stad waar sommigen het goed hebben, maar anderen het steeds moeilijker krijgen. Wij willen een stad waar we het samen doen, en waar het niet ieder voor zich is.

Daarvoor is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen en baan kunnen vinden, dat iedereen die dat nodig heeft goede zorg kan krijgen in de eigen buurt en dat je in alle Haarlemse wijken prettig en veilig kunt wonen. Dat zijn dan ook de onderwerpen waar wij ons als PvdA-fractie komende vier jaar extra op zullen richten.

De komende jaren worden niet makkelijk. De gemeente zal meer moeten doen met minder geld, en ontkomt dan ook niet aan pijnlijke bezuinigingen. Maar ondanks de bezuinigingen, hebben we ook grote ambities. We versterken het sociale hart van Haarlem en trekken extra geld uit voor zorg, werk en armoedebeleid. We zetten geld opzij om de schuld omlaag te brengen. En we investeren extra in onder meer duurzaamheid, wijkvernieuwing, sport en veiligheid.

Maar het gaat niet altijd om geld. Een voorbeeld is het lokaal sociaal akkoord. In het coalitieprogramma is afgesproken dat de gemeente nog dit jaar met werkgevers, werknemers en scholen een akkoord sluit over meer banen voor jongeren en mensen met een arbeidshandicap. Door samen te werken, kunnen we succesvolle ondernemers en mensen die lastig aan het werk komen meer van elkaar laten profiteren.

Niet voor niets is ‘Samen doen!’ de titel van het coalitieprogramma van D66, PvdA, GroenLinks en CDA. De PvdA deed tijdens het debat verschillende voorstellen om deze opdracht als gemeente verder handen en voeten te geven. Zo wil de PvdA buurtinitiatieven een ‘right to challenge’ geven: het recht om bepaalde gemeentelijke taken over te nemen als ze die zelf beter en goedkoper kunnen uitvoeren. Ook wil de PvdA dat de gemeenteraad meer buiten het stadhuis vergadert. De PvdA wil dat raadsmarkten en themacommissies vaker in de wijken plaatsvinden. De raad moet meer naar de Haarlemmers toe, in plaats van dat de Haarlemmers naar het stadhuis moeten komen.

Het debat over de Kadernota gaat woensdag 25 juni verder met het antwoord van het college. Donderdag 26 juni wordt het debat afgerond met de tweede termijn en stemmingen.

Coalitieprogramma D66, PvdA, GroenLinks en CDA: Samen doen!

Vanmiddag hebben D66, PvdA, GroenLinks en CDA het coalitieprogramma ‘Samen doen!’ gepresenteerd. Het onderhandelingsresultaat wordt dinsdag 13 mei voorgelegd aan de ledenvergadering van de PvdA. De bedoeling is dat het nieuwe college van B&W dinsdag 20 mei wordt geïnstalleerd in een extra raadsvergadering.

Ondertekening

D66, PvdA, GroenLinks en het CDA zetten in op een coalitieprogramma voor Haarlem dat rekening houdt met haar inwoners, de economie en de regio. Het zijn financieel zware tijden voor veel Haarlemmers en zo ook voor het stadsbestuur. Dat vraagt een aanpak waarbij samengewerkt wordt. Waarbij ruimte voor initiatieven en lef gevraagd wordt van beiden. Ruimte voor de eigen kracht van Haarlemmers waarbij wij mensen die struikelen weer op de been helpen.  Het  bestuur geeft ruimte, werkt mee en luistert naar de stad. Daarom heeft het programma de naam: Samen Doen!

Wij zetten in op een eigentijdse democratische stad. Hierin stelt het stadsbestuur zich open en meedenkend en meewerkend op en wordt de invloed van Haarlemmers op hun buurt en in hun stad vergroot. Het stimuleren en koesteren van initiatieven uit de stad is voor deze coalitie van essentieel belang.

Verder stimuleren wij een verantwoordelijke en ondernemende stad. Haarlem kent daarom een duurzaam, ruimtelijk en economisch beleid gericht op werkgelegenheid en versterking van haar leefbare, monumentale en groene karakter. Wij koesteren de kwaliteiten van de stad. Nieuwbouwplannen moeten deze kwaliteit versterken. Wij gaan onverminderd door met het werken aan de doelstelling om Haarlem klimaat neutraal te laten zijn en werken onverminderd aan ecologisch beheer.

De taken die Haarlem vanuit het rijk krijgt toebedeeld vragen om een sociale en warme stad. De stad als gemeenschap waar eigen kracht en ondersteuning voor zij die dat nodig hebben hand in hand gaan en waar de overheid toeziet op veiligheid. Wij streven naar het afsluiten van een lokaal sociaal akkoord. We maken extra geld vrij voor bestrijding van armoede bij kinderen en chronisch zieken en creëren een reserve sociaal domein om de nieuwe taken goed te vervullen. Maar ook stellen we een sportstimuleringsfonds in, ter ondersteuning van de sport en behouden het cultuurstimuleringsfonds. Wij handhaven de vrijwillige brandweerpost in Haarlem Oost.

Dit kan alleen wanneer we een financieel gezonde stad zijn. Rentmeesterschap voor toekomstige generaties betekent een sluitende begroting en een fundamentele meerjarige aanpak van de huidige schuldenlast. We hebben bezuinigingen ingeboekt om de begroting sluitend te maken. Daarnaast hebben we maatregelen getroffen die ervoor zorgen dat we minder geld lenen en de schulden gaan afbouwen. Deze maatregelen treffen we zonder dat we de woonlasten voor de Haarlemmers verder laten stijgen.

D66, de PvdA, GroenLinks en het CDA, allen hebben het vertrouwen dat met dit akkoord Haarlem klaar is om structureel (financieel) gezond te worden en invulling te geven aan de uitdagingen van de aankomende jaren.

Hieronder kunt u het coalitieprogamma downloaden:

Coalitieprogramma Haarlem 2014-2018

Bedankt voor uw stem!

9176 Haarlemmers hebben woensdag 19 maart op de PvdA gestemd. Dat is ca. 10 procent minder dan in 2010. De PvdA verloor één zetel en krijgt zes zetels in de raad. Daarmee blijven we de tweede partij van Haarlem, achter D66 die één zetel won. De PvdA bedankt iedereen die gestemd heeft voor het vertrouwen.

Ik feliciteer D66 met de mooie overwinning. Ook CDA en Actiepartij wonnen elk één zetel en de ChristenUnie komt met één zetel nieuw in de gemeenteraad binnen. Van harte gefeliciteerd!

De afgelopen maanden hebben we in Haarlem intensief campagne gevoerd. Samen met tientallen vrijwilligers gingen wij week in week uit langs de deuren, de laatste dagen zelfs van 9 tot 21.00 uur. We hebben meer dan 20.000 Haarlemmers persoonlijk gesproken over hun buurt en de stad. Helaas heeft dit geen winst opgeleverd, maar het is wel gelukt het verlies veel beperkter te houden dan in bijna alle andere grote gemeenten. In Haarlem verloor de PvdA van de 15 grote steden het minst. Daar ben ik iedereen die onze campagne heeft gesteund dankbaar voor.

Ook komende vier jaar willen wij in gesprek blijven. Wij zullen regelmatig in de wijken langs de deuren blijven gaan, om te horen wat u belangrijk vindt en waar u zich zorgen over maakt. Op deze manier wil ik, van deur tot deur, het vertrouwen in de PvdA proberen te herstellen bij al diegenen die dit keer niet voor ons hebben gekozen.

Komende weken zal er gesproken worden over de vorming van een nieuwe coalitie. D66 heeft daarbij als grootste partij het initiatief. De PvdA is altijd bereid een bijdrage te leveren aan een nieuw stadsbestuur, als dat de rekening van de crisis eerlijk verdeelt en werk maakt van meer banen, goede zorg in de buurt en leefbare en veilige wijken.

Kijk hier voor meer informatie over de uitslag.

Uw stem maakt vandaag het verschil

stemoproep

Beste meneer, mevrouw,

De afgelopen maanden hebben wij veel Haarlemmers mogen ontmoeten. We gingen van deur tot deur in verschillende Haarlemse buurten. We spraken over de zorgen die mensen hebben. Over wat er goed gaat en beter kan in de buurt. En over wat Nederland nodig heeft. Die gesprekken waren voor ons een bevestiging dat de afgelopen periode voor veel mensen niet gemakkelijk is geweest. Er is veel van mensen gevraagd. Nederland snakt naar economisch herstel, naar een periode van zekerheid van betaald werk, goede zorg en een prettige woning in een veilige buurt.

Daar wil de Partij van de Arbeid aan bijdragen. Werken aan een betere toekomst voor ons allemaal. De politiek is er voor u en moet daarom resultaten boeken om die betere toekomst dichterbij te brengen. In de Tweede Kamer in Den Haag én in de gemeenteraad van Haarlem.

In het kabinet wordt door de PvdA samengewerkt. Dat is soms geven en nemen. Dat is niet altijd leuk. Maar wel noodzakelijk. Want alleen zo kunnen we voorkomen dat mensen van het ene naar het andere tijdelijke baantje gaan. Alleen zo kunnen we ervoor zorgen dat de banken er niet voor de portemonnee van de bankiers, maar voor de spaarcenten van de spaarders zijn. En zo werken we aan thuiszorg zonder stopwatch, waar de wijkverpleegkundigen de zorg kunnen bieden die nodig is.

We boeken succes. Langzaam vindt Nederland de weg omhoog. De economie trekt weer aan. Langzaam keert het vertrouwen terug. Maar we zijn er nog lang niet.

Teveel mensen staan aan de kant. Teveel mensen verliezen hun baan. Dat is onze grootste zorg. De Partij van de Arbeid legt zich hier vanzelfsprekend niet bij neer. Politici hebben geen banen in hun achterzak. Maar ze kunnen wel veel doen om te zorgen dat meer mensen aan het werk komen en blijven. Door afspraken te maken over stage- en leerwerkplekken. Door bedrijven te steunen als ze iemand aannemen die nu nog thuis op de bank zit. Door om- en bijscholing mogelijk te maken.

Dat lukt alleen met de beste mensen in het bestuur van de gemeente. Wethouders die er liever voor zorgen dat hun inwoners een baan hebben dan dat huizenbezitters van dure koophuizen minder belasting hoeven te betalen. Wethouders die er pal voor staan dat u – als dat nodig is – de zorg krijgt die u nodig hebt. Wethouders die zorgen voor schone straten en veilige buurten om in te wonen.

Dat kunnen we. Met uw steun.

Veel mensen, u wellicht ook, stemden bij de Tweede Kamerverkiezingen op de PvdA. Om een sterker en socialer Nederland dichterbij te brengen. Nu gaat het over Haarlem. Maar de inzet is dezelfde. Uw stem maakt daarbij het verschil.

We hopen daarom dat we op uw stem kunnen rekenen. De keuze is woensdag 19 maart aan u.

Met vriendelijke groet,

Jeroen Fritz, lijsttrekker PvdA Haarlem. Diederik Samsom, partijleider PvdA.

Roodtrip: 10.000 gesprekken tijdens laatste honderd uur

De PvdA gaat de laatste honderd uur voor de verkiezingen de hele dag langs de deuren in Haarlemse wijken. De PvdA wil tijdens de zogenaamde ‘Roodtrip’ tenminste 10.000 Haarlemmers persoonlijk spreken. Een dergelijke intensieve slotcampagne is nog nooit eerder vertoond in Haarlem.

De Roodtrip wordt zaterdagavond afgetrapt op de Grote Markt. De PvdA deelt ’s avonds rozen uit aan het uitgaanspubliek. De volgende vier dagen gaan tientallen kandidaten en vrijwilligers van de PvdA van 9.00 tot 21.00 uur van deur tot deur in meer dan tien Haarlemse wijken, om Haarlemmers te vragen te gaan stemmen. Zo is de PvdA zondag in de Amsterdamse Buurten, maandag in Haarlem-Noord en dinsdag en woensdag in onder meer Haarlem-Oost en Schalkwijk. Ze gaan door tot de stembussen woensdag 19 maart om 21.00 uur sluiten.

Ons belangrijkste doel is dat zoveel mogelijk Haarlemmers gaan stemmen. Deze verkiezingen zijn misschien wel belangrijker dan ooit. Het nieuwe gemeentebestuur krijgt immers veel nieuwe taken op het gebied van zorg en werk. Het maakt dus groot verschil wie het na 19 maart voor het zeggen krijgt. Is dat D66, volgens Kieskompas de meest rechtse partij van Haarlem, die vindt dat mensen die zorg nodig hebben het eerst maar zelf uit moeten zoeken? Of is dat de PvdA, die de rekening van de crisis eerlijk wil verdelen en werk wil maken van meer banen, goede zorg in de buurt en leefbare en veilige wijken? Elke stem kan het verschil maken!

Wij kunnen alle hulp goed gebruiken! Wil je dus een paar uurtjes meehelpen? Graag! Ben je nog niet eerder mee geweest? Geen enkel probleem. Vooraf krijg je een korte introductie en je gaat altijd met iemand mee die dit vaker heeft gedaan! Neem voor vragen of aanmelden contact op met Remy Wilshaus: 06-21155817 of r.wilshaus@gmail.com.

PvdA wil lokaal sociaal akkoord over werk

De PvdA wil een Haarlems lokaal sociaal akkoord sluiten met werkgevers, werknemers en onderwijsinstellingen. Daarin moeten, in navolging van het landelijke sociaal akkoord, afspraken worden gemaakt over het aan het werk helpen van arbeidsgehandicapten, jongeren en langdurig werklozen. Dit heb ik gisteren voorgesteld tijdens een verkiezingsdebat voor ondernemers.

sociaal akkoord

De gemeente krijgt binnenkort meer taken, onder meer voor het aan het werk helpen van mensen met een arbeidshandicap. De gemeente kan dit echter niet alleen, het bedrijfsleven is hard nodig om Haarlemmers aan het werk te helpen. In het lokaal sociaal akkoord wil de PvdA hier afspraken over maken. Vertegenwoordigers van MKB, Industriekring Waarderpolder en Nova College reageerden tijdens het Ondernemersdebat positief op het voorstel.

De PvdA wil werk maken van meer banen. Wij willen de jeugdwerkloosheid een halt toe roepen en zoveel mogelijk mensen met een arbeidshandicap begeleiden naar een normale baan. Maar dat kunnen we niet alleen, daar hebben we werkgevers en werknemers hard bij nodig. Ik ben dan ook blij dat vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen positief reageren op het idee van een lokaal sociaal akkoord. Daarin kunnen we de afspraken uit het landelijk sociaal akkoord vertalen naar Haarlem en verder concretiseren. Zo helpen we samen meer mensen aan een baan.

Waarderpolder is voor werk, niet voor wonen

De Waarderpolder is belangrijk voor onze werkgelegenheid. De PvdA wil dit zo houden. Daarom zijn wij tegen het voorstel van VVD en D66 om wonen in de Waarderpolder mogelijk te maken. Een industrieterrein is om te werken, niet om te wonen. Dat belemmert de bedrijvigheid namelijk.

In de Waarderpolder gebeuren bijzondere dingen. Neem het verhaal van de Haarlemse brouwerij Jopen Bier. Zij openen in mei dit jaar een nieuwe brouwerij, maar ik mag, met andere PvdA’ers, vrijdag al een kijkje nemen.

Haarlem is eeuwenlang een echte brouwerijstad geweest en Jopen Bier speelde daar een grote rol in. In 1407 werd het eerste recept op papier gezet. Later is het bier verdwenen uit Haarlem. In 1995, toen Haarlem 750 jaar oud was, ging een genootschap de archieven in om te kijken of ze dat bier van toen weer konden brouwen. Die zoektocht is een groot succes geworden. Natuurlijk kent u de Sint Jacobskerk, achter de Raaks, die nu omgedoopt is tot Jopenkerk, met een brouwerij, een café en een restaurant. Maar het sprookje gaat dus verder: een nieuwe, hypermoderne brouwerij in de Waarderpolder, om het Haarlemse bier ook naar de rest van Nederland te exporteren.

De Jopenbrouwerij is echt zo’n verhaal dat de Waarderpolder typeert. Wij willen de Waarderpolder dan ook als duurzaam en modern bedrijventerrein versterken. De leegstaande gebouwen willen we ook beschikbaar maken voor creatieve bedrijven, initiatieven en evenementen, ook om het gebied rondom leegstaande gebouwen nieuw elan geven.

Wat voor ons ook belangrijk is, is dat de bedrijven in de Waarderpolder in nauw contact staan met de scholen in Haarlem. Goede stageplekken zijn voor zowel de scholen als de scholieren essentieel.

De PvdA wil blijven investeren in de Waarderpolder. Met een goede bereikbaarheid, minder regels en goed opgeleid personeel houden we de Waarderpolder aantrekkelijk. De noodzakelijke aanpassingen aan de Oostelijke Randweg worden dan ook, als het aan ligt, uitgevoerd. We stellen de Waarderbrug open voor autoverkeer in beide richtingen.

Kortom, een gebied om te werken en te leren. Niet om te wonen. VVD en D66 stellen in hun verkiezingsprogramma voor om wonen in de Waarderpolder mogelijk te maken. D66 wil wonen langs de oostoever van het Spaarne, de VVD wil wonen in het hele bedrijventerrein toestaan. De PvdA is hier tegen. Wonen beperkt de mogelijkheden voor bedrijven. Dit zou betekenen dat bedrijven uit de Waarderpolder verdwijnen en dat het voor nieuwe bedrijven minder aantrekkelijk wordt zich daar te vestigen. Een ramp voor onze werkgelegenheid. Niet doen dus!

Zorg: zoek het eerst zelf maar uit?

De PvdA wil dat iedereen die zorg nodig heeft, die ook krijgt. Daarom willen wij werken aan goede zorg in de buurt: meer wijkverpleegkundigen en thuiszorg zonder stopwatch. Een aantal andere partijen denkt hier heel anders over. Die zeggen ‘zoek het eerst zelf maar uit’. Er valt dus echt iets te kiezen op 19 maart!

Zaterdag 1 maart vroeg het Haarlems Dagblad alle politieke partijen om een reactie op de stelling ‘Zorg nodig? Zoek het eerst zelf maar uit’. Onder meer D66, VVD en Sociaal Lokaal zeggen het eens te zijn met deze stelling. Ook in Kieskompas zeggen deze drie partijen het belangrijker te vinden dat de belasting voor huizenbezitters omlaag gaat dan dat de zorg toegankelijk blijft voor iedereen.

De PvdA kiest echt voor een ander Haarlem. Waar D66, VVD en Sociaal Lokaal in de zorg kiezen voor ieder voor zich, willen wij het samen blijven doen. Natuurlijk is het goed dat buren, vrienden en familieleden helpen bij de zorg als dat kan, maar professionele zorg moet altijd beschikbaar blijven als dat nodig is. De PvdA zegt dan nooit ‘zoek het zelf maar uit’. En inderdaad, als wij daarvoor een kleine extra bijdrage moeten vragen aan mensen die wat meer te besteden hebben, dan doen wij dat. Zo verdelen we de rekening van de crisis eerlijk en ontzien we de mensen die het al het moeilijkst hebben.

Uw stem maakt het verschil op 19 maart. Kiest u voor een partij die tegen mensen die zorg nodig hebben zegt ‘zoek het eerst zelf maar uit’? Of kiest u voor een partij die investeert in betere zorg in de buurt: thuiszorg zonder stopwatch, meer wijkverpleegkundigen en professionele zorg voor wie dat nodig heeft?

PvdA: meer en betere huisvesting voor studenten

De PvdA wil meer en kwalitatief betere huisvesting voor studenten. Wij willen daarom dat belemmeringen om langdurig leegstaande kantoren om te bouwen naar studentenwoningen worden weggenomen.

Daarnaast moeten foute huisjesmelkers steviger worden aangepakt, de overheid moet particuliere investeringen in studentenwoningen stimuleren en de positie van de student-huurder moet worden versterkt. Dit staat in een actieplan van de PvdA Tweede Kamerfractie en lokale lijsttrekkers dat vandaag wordt gepresenteerd. Ik ben één van de ondertekenaars.

Studenten hebben recht op een kwalitatief goede en betaalbare woning. Huisjesmelkers die panden niet onderhouden of studenten veel te veel laten betalen moeten daarom worden aangepakt. Door ‘naming en shaming’ van notoire huisjesmelkers worden studenten gewaarschuwd met wie ze geen zaken moeten doen. Daarnaast wil ik dat huisjesmelkers worden beboet bij een eerste overtreding, bij een tweede krijgen zij een verhuurverbod (zonder gevolgen voor huidige huurder) en bij een derde overtreding wordt de exploitatie van de huurwoning overgenomen.

Door de stijgende studentenaantallen kan niet worden gewacht met het creëren van nieuwe studentenkamers. Eigenaren van langdurig leegstaande kantoren moeten daarom worden beboet als zij niet meewerken met het ombouwen van hun bedrijfspand naar een studentenwoning. Daarnaast moet de overheid de oprichting van een particulier investeringsfonds stimuleren, waarmee 30.000 nieuwe studentenwoningen kunnen worden gerealiseerd. Tot slot wil de PvdA dat in studentensteden huurteams worden opgericht die voorlichting geven over hun rechten en kunnen helpen bij huurproblemen. Zo maken we werk van het versterken van de positie van student-huurders.

Actieplan Goed wonen voor studenten

PvdA presenteert magazine Haarlem ‘14

Speciaal voor de verkiezingen van 19 maart geeft de PvdA in Haarlem een eenmalig magazine uit: ‘Haarlem ‘14’. Een magazine voor alle Haarlemmers, waarin we vertellen over onze plannen en waarin betrokken Haarlemmers aan het woord komen over hun stad. We zullen in Haarlem 30.000 exemplaren van het magazine verspreiden.

In het magazine leert u de Haarlemse PvdA-lijsttrekker Jeroen Fritz beter kennen en vertellen andere kandidaten over hun drijfveren. Maar ook komt de kersverse Haarlemse schrijver Joost Zwagerman aan het woord over de stad die voor hem een nieuw begin betekende. Sascha Baggerman, voorzitter van Bevrijdingspop, vertelt waarom Haarlem een echte Popstad is. De Haarlemse cabaretier Erik van Muiswinkel interviewt Diederik Samsom. En u kunt lezen over hoe in Venlo de zorg dichtbij mensen wordt georganiseerd, een voorbeeld voor Haarlem.

PvdA-lijsttrekker Jeroen Fritz: “Onze slogan is ‘Voor een Haarlem dat werkt’. In dit magazine laten we zien wat we daar precies mee bedoelen. Hoe we zorgen voor meer banen en bouwen aan de economie van de toekomst. Hoe we de zorg in de buurt organiseren, met meer wijkverpleegkundigen en thuiszorg zonder stopwatch. En hoe we samen met de Haarlemmers onze wijken leefbaar en veilig willen houden. Nu eens niet op de traditionele saaie manier, maar laagdrempelig en leuk om te lezen.”

Het magazine wordt komende weken bezorgd in een groot aantal Haarlemse wijken. Ook is het af te halen bij de PvdA-kramen op verschillende markten. En u kunt het online lezen  via onderstaande link:

Magazine

Alle scholen gezond in 2015

De PvdA wil dat alle scholen in 2015 gezond zijn. Gezonde scholen zijn rookvrij, verkopen geen gefrituurde snacks of energy drinks en hebben aandacht voor sport en bewegen. Daarnaast nemen alle gezonde scholen in Nederland het tegen elkaar op tijdens de ‘Gezonde Spelen’ in een strijd wie zich de ‘Gezondste school van Nederland’ mag noemen.

Dit staat in een actieplan dat tal van lokale PvdA lijsttrekkers en de PvdA Tweede Kamerfractie vandaag presenteren. Wij willen daarmee op een leuke en spannende wijze de strijd aanbinden tegen een ongezonde levensstijl bij kinderen. Ik ben één van de ondertekenaars.

Actieplan 'Gezonde Scholen'

Steeds meer Nederlandse kinderen hebben overgewicht, inmiddels is zelfs 13 procent van de kinderen te zwaar. Scholen, sportverenigingen en gemeenten moeten hun handen ineen slaan om kinderen uit te dagen meer te gaan sporten en gezond te eten.  Zo voorkomen we gezondheidsklachten nu en op latere leeftijd, want jong geleerd is oud gedaan.

Een goed voorbeeld, doet goed volgen. Daarom roken leraren en leerlingen die ouder zijn dan 18 jaar niet op school en op het schoolplein. Ook worden speciale themadagen georganiseerd met topsporters, die kinderen kunnen inspireren door te laten zien hoe leuk het is om gezond en sportief te leven. Tot slot is ook een gezonde leeromgeving van groot belang. Scholen met onvoldoende ventilatie en frisse lucht moeten daarom worden gemoderniseerd.

Lees hier het complete actieplan.

Reinaldahuis: zorg in de buurt

Samen met Martin van Rijn, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, bezocht ik woensdag 12 februari woonzorgcentrum het Reinaldahuis in Haarlem-Oost. We kregen een rondleiding door het complex en gingen met medewerkers en bewoners in gesprek over zorg in de buurt en oud worden in een vertrouwde omgeving. Het Reinaldahuis is daar een goed voorbeeld van.

In gesprek met medewerkers Reinaldahuis

De PvdA wil een stad waar ouderen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen, in een vertrouwde omgeving. Het Reinaldahuis is zo’n plek waar mensen in de eigen buurt zo zelfstandig mogelijk kunnen blijven. Maar het is ook een plek waar goede en professionele zorg wordt gegeven aan mensen die het nodig hebben. Op die manier organiseren we de zorg dicht bij de mensen.

“Bij Het Reinaldahuis wordt gekeken naar de persoonlijke omstandigheden van bewoners. Samen met zorgverleners bepalen ze welke zorg nodig is”, constateerde ook Martin van Rijn. In het zorgcentrum zijn verschillende soorten woningen. “Zo kunnen mensen bijvoorbeeld vanuit een huur- of koopwoning in het complex doorstromen naar een appartement waar intensievere zorg wordt verleend. Op die manier zetten ze hun eigen manier van leven voort en houden ze dezelfde hulpverleners en woonomgeving. Een mooi voorbeeld van zorg dicht bij de mensen. Mensen moeten de zorg krijgen die bij ze past.”

Reinaldahuis

Het verzorgingstehuis had voorafgaand aan het bezoek een manifest opgesteld met enkele aanbevelingen. Daar kwam onder andere uit dat zij niet meer willen werken met de stopwatch in de hand. Dat is ook hoe wij de zorg willen inrichten. Dat een medewerker van de thuiszorg in plaats van alleen op de klok te kijken, tijd heeft voor een praatje. De PvdA wil investeren in betere zorg in de buurt: thuiszorg zonder stopwatch, meer wijkverpleegkundigen en professionele zorg voor wie dat nodig heeft.

Luister hier het interview terug dat radio Haarlem 105 na afloop van het bezoek had met Martin van Rijn en mij.

Met Marith Rebel op bezoek bij Haarlemse coffeeshops

Vrijdag 31 januari werd in Utrecht de wiettop gehouden. Een groot aantal burgemeesters, waaronder de Haarlemse burgemeester Bernt Schneiders, riepen minister Opstelten op experimenten met gereguleerde wietteelt toe te staan. Op deze dag bezocht ik samen met PvdA-kamerlid Marith Rebel en (kandidaat-)raadsleden Helga Koper en Simon van de Kamer verschillende Haarlemse coffeeshops. Ook gingen we in gesprek over medische wiet, preventie en verslavingszorg.

coffeeshops

Eerst bezochten we twee Haarlemse coffeeshops: Maximillian aan de Gedempte Oude Gracht en Birdy aan de Schoterweg. Beide coffeeshops kregen onlangs het keurmerk voor Haarlemse coffeeshops (zie een eerdere blog). Dit keurmerk wordt uitgereikt aan shops die zich niet alleen aan de wet houden, maar nog een stapje extra doen rond veiligheid, gezondheid en het voorkomen van verkoop aan minderjarigen. De PvdA heeft samen met de coffeeshophouders en Sjaak Vrugt van de Actiepartij aan de wieg gestaan van dit keurmerk.

Aansluitend hadden we een gesprek met het bestuur van het Team Haarlemse Coffeeshopondernemers, drugswetenschapper Mario Lap en de Brijderstichting. Met hen spraken we onder meer over de Haarlemse wens om te experimenteren met gereguleerde wietteelt voor coffeeshops. Daardoor wordt een beter toezicht op volksgezondheid mogelijk en verminderen we criminaliteit. Ook spraken we over de mogelijkheden voor medische wiet en het belang van preventie en verslavingszorg.