Meer

Betaalbaar wonen voor álle Haarlemmers

De PvdA wil dat wonen in Haarlem betaalbaar blijft voor álle Haarlemmers, niet alleen voor mensen met een hoog inkomen. Daarom willen wij ook komende jaren voldoende betaalbare woningen blijven bouwen. Van alle nieuwbouw moet tenminste 30 procent uit sociale huur- en koopwoningen bestaan.

facebook wonen kl

VVD, D66 en CDA zeggen donderdag 30 januari in het Haarlems Weekblad het eens te zijn met de stelling dat er in Haarlem vooral (middel)dure woningen moeten worden gebouwd. De PvdA is het hier niet mee eens. Natuurlijk is het goed dat er ook duurderde huizen worden gebouwd, maar betaalbaar bouwen blijft nodig. Door alleen nog duur te bouwen jagen we leraren, politieagenten en startende ondernemers de stad uit. Lagere en middeninkomens zijn immers vaak aangewezen op sociale woningbouw of goedkope starterswoningen.

De PvdA wil geen Haarlem dat onbetaalbaar wordt voor gewone Haarlemmers. Daarom willen wij dat van alle nieuwbouw tenminste 30 procent bestaat uit sociale woningbouw. Daarnaast willen we afspreken dat er tenminste 10 procent extra middeldure huurwoningen worden aangeboden. Wij streven daarbij naar gemengde wijken. Daarom is de PvdA ook tegen grootschalige verkoop van sociale huurwoningen in wijken waar al weinig sociale woningbouw is. Wij zetten onze sociale woningbouw niet in de uitverkoop.

Op bezoek bij de kavelwinkel voor zelfbouw in Den Haag

In Den Haag kunnen mensen een kavel of klushuis kopen, om er zelf hun droomhuis te bouwen. Vrijdag 24 januari bracht de PvdA Haarlem een werkbezoek aan de kavelwinkel in Den Haag. Op initiatief van PvdA-raadslid Artie Ramsodit komt er binnenkort ook zo’n kavelwinkel voor zelfbouw in Haarlem.

Kavelwinkel Den Haag

In 2012 presenteerde de PvdA een plan om meer betaalbare woningen voor middeninkomens te bouwen in Haarlem. Eén van de voorstellen uit dit plan is een kavelwinkel, waar kavels en klushuizen worden aangeboden aan mensen of groepen die zelf hun eigen huis willen bouwen. Zelfbouw blijkt namelijk vaak goedkoper en bovendien is het één van de manieren om in crisistijd toch nog woningen te bouwen. Samen met coalitiepartners D66, VVD en GroenLinks dienden wij vervolgens een motie in om een kavelwinkel te starten in Haarlem.

Kavelwinkel 2

PvdA-wethouder Jan Nieuwenburg, onder meer verantwoordelijk voor wonen, is hier enthousiast mee aan de slag gegaan. De succesvolle Haagse kavelwinkel dient daarbij als voorbeeld en er zal met de gemeente Den Haag worden samengewerkt bij de oprichting van een Haarlemse kavelwinkel. In onderstaand filmpje wordt de Haagse aanpak uitgelegd:

Handen af van kwijtschelding van lokale belastingen voor minima

De PvdA wil de kwijtschelding van lokale belastingen voor mensen met een minimuminkomen geheel behouden. Wij zijn dan ook tegen het voorstel van de lijsttrekkers van VVD en ouderenpartij OPA, die er in het Haarlems Weekblad van donderdag 23 januari voor pleiten de kwijtschelding te beperken.

facebookcitaat-jeroen-kwijtscheldingminima

De kwijtschelding van lokale belastingen als de afvalstoffenheffing is een belangrijk onderdeel van het sociaal beleid in Haarlem. Beperking daarvan zou voor mensen die het al het moeilijkst hebben betekenen dat zij nog eens honderden euro’s per jaar minder te besteden krijgen. Daardoor zouden nog meer mensen aangewezen zijn op de voedselbank.

De VVD en OPA kiezen ervoor om belastingen te bevriezen voor mensen met een duur koophuis, maar de belastingen te verhogen voor mensen met een minimuminkomen. De PvdA kiest er juist voor de rekening van de crisis eerlijk te verdelen. Wij willen het samen doen, en niet ieder voor zich. Wij vragen daarom aan iedereen een bijdrage, maar ontzien mensen met een kleine beurs en vragen iets extra aan mensen die wat meer te besteden hebben. Zo houden we Haarlem sterk en sociaal.

Met Diederik Samsom langs de deuren in Schalkwijk

Elke week gaat de PvdA in een andere Haarlemse wijk langs de deuren, in gesprek met bewoners over hun wijk en hun stad. Maandag 13 januari sloot onze landelijke voorman Diederik Samsom bij ons aan. Samen met hem belde ik aan bij bewoners van Boerhaavewijk. Daarna gingen we tijdens een kleine bijeenkomst in koffiehuis Nazar in gesprek met Haarlemmers.

Diederik Haarlem 3

Politiek is veel meer dan wat er in het stadhuis of in de Tweede Kamer gebeurt. Daarom vind ik het zo belangrijk om ook in de buurten aanwezig te zijn, in gesprek met de Haarlemmers. Dan hoor je pas echt wat mensen bezig houdt. De meeste mensen zijn positief over hun wijk en wonen fijn in Haarlem. Maar ze maken zich ook zorgen, bijvoorbeeld over hun baan, de veiligheid in hun buurt en of we nog wel voldoende naar elkaar omkijken. Daar maakt de PvdA zich hard voor in Haarlem. Voor een sterke en sociale stad, met veilige en leefbare buurten. Voor een Haarlem dat werkt.

Diederik Haarlem 4

Aansluitend was er een kleine openbare bijeenkomst in Nazar, een broodjeszaak bij winkelcentrum Schalkwijk. Hier sprak Samsom met mensen die actief zijn in Schalkwijk, zoals leden van de wijkraden, maatschappelijke organisaties en ondernemers. Daar benadrukte Samsom het belang van de verkiezingen van 19 maart.

Diederik Haarlem 6

Samsom: “Twee zaken die mensen het meest raken, werk en zorg, gaan binnenkort naar de gemeente. Het maakt dan groot verschil wie er in het stadhuis aan het roer staat. Of dat een partij is die pal staat voor meer banen en goede zorg in de buurt, of een partij die het geld liever uitgeeft aan asfalt of lantaarnpalen. Als u kiest voor een sterker en socialer Haarlem, dan bent u bij de PvdA aan het juiste adres.”

Diederik Haarlem 7

Kijk voor meer foto’s op de Facebookpagina van de PvdA Haarlem.

PvdA zet betrokken Haarlemmers in het zonnetje

Zondag 12 januari organiseerde de PvdA Haarlem een drukbezochte nieuwjaarsborrel in de Toneelschuur. Nadat afdelingsvoorzitter Ruud Antonisse een toost had uitgebracht op een mooi 2014, hield Marleen Barth, fractievoorzitter in de Eerste Kamer, een vlammend betoog over de landelijke politiek. Tenslotte zette ik tijdens mijn nieuwjaarsspeech een aantal betrokken Haarlemmers in het zonnetje.

Nieuwjaarsborrel 2

 

De PvdA weet dat samen echt beter werkt dan ieder voor zich. Wij brengen dat zelf in de praktijk in de lokale politiek, bijvoorbeeld door de rekening van de economische crisis eerlijk te verdelen en niet te bezuinigen op sociaal beleid, zorg of onderwijs. Maar heel veel Haarlemmers doen dat ook elke dag. Door zich steeds weer in te zetten voor hun buurt en hun stad. En door altijd klaar te staan voor buren, vrienden en familie.

Vlak voor de kerst heeft de PvdA 10.000 kerstkaarten verspreid in Haarlem (zie een eerdere blog). Met deze kaart konden Haarlemmers iemand nomineren, die volgens hen laat zien dat samen beter werkt dan ieder voor zich. Vier van deze Haarlemmers hebben wij uitgenodigd voor onze nieuwjaarsborrel. In mijn nieuwjaarstoespraak heb ik hen in het zonnetje gezet.

nieuwjaarsborrel 1Nieuwjaarsborrel

Deze vier Haarlemse helden zijn: Monique Hutzezon uit Molenwijk, die via de Facebookpagina ‘Gratis af te halen in Haarlem’ mensen blij maakt met dingen die anderen niet meer nodig hebben; Femina Olthuis, die als bewoner van het Drielandenhuis in Schalkwijk altijd klaarstaat voor haar buren en zich inzet voor een solidaire wereld; Paul Meulman, bijna dagelijks actief als vrijwilliger bij de stichting Ontmoet Elkaar in Parkwijk; en Willem van Wonderen, gezicht van de volkstuinen in Haarlem en de schooltuintjes in Schalkwijk.

PvdA wil Frans Hals Museum ontzien

De PvdA kiest er in het verkiezingsprogramma voor cultuur bij nieuwe bezuinigingen zoveel mogelijk te ontzien. Wij zijn dan ook niet voor de door het Frans Hals Museum gevreesde bezuiniging van acht ton, die de doodsteek voor het Frans Hals Museum en De Hallen zou betekenen.

Zaterdag 4 januari luidden scheidend directeur Karel Schampers en de nieuwe directeur Ann Demeester van het Frans Hals Museum in het Haarlems Dagblad de noodklok over een mogelijke bezuiniging van acht ton. Volgens hen zou dit de doodsteek betekenen voor het museum.

Frans Halsmuseum

De bezuiniging op het Frans Hals Museum is één van de mogelijke bezuinigingen uit een pakket van meer dan 20 miljoen. Uit dat pakket zal na de verkiezingen een bezuiniging tussen de acht en tien miljoen euro moeten worden gevonden. Ook de PvdA ontkomt daarbij niet aan pijnlijke keuzes, maar kiest ervoor sociaal beleid, werk, zorg, onderwijs, veiligheid en cultuur zoveel mogelijk te ontzien. Die zaken dragen immers het meest bij aan het Haarlem dat ons voor ogen staat: een sterke en sociale stad, met leefbare en veilige buurten. Een Haarlem dat werkt.

Het Frans Hals Museum is bij een vorige bezuinigingsronde al hard getroffen. Bovendien heeft het museum een enorme aantrekkingskracht op bezoekers uit de hele wereld. Het is daarom belangrijk voor de economie van onze stad, en daarmee voor onze werkgelegenheid. Het zou onverstandig zijn in crisistijd de kip met de gouden eieren te slachten. De PvdA wil komende jaren juist bouwen aan de economie van de toekomst. Door ons nog meer te richten op de dingen waar Haarlem goed in is, zoals cultuur, creativiteit en toerisme. En door opleidingen en innovatieve bedrijven naar de stad te halen die passen bij de kracht van Haarlem. Het Frans Hals Museum en De Hallen horen daar absoluut bij.

Een heel gelukkig 2014

Ik wens alle bezoekers van mijn website en iedereen die mij volgt via Twitter, Facebook of LinkedIn een heel gelukkig 2014! Hopelijk wordt 2014 een heel mooi jaar voor ieder persoonlijk. En natuurlijk hoop ik dat het ook voor Haarlem een prachtig jaar wordt, waarin de economie weer wat aantrekt en we wat vaker naar elkaar omkijken.

Nieuwjaarskaart

2014 wordt voor de PvdA een belangrijk jaar. Op 19 maart zijn er verkiezingen voor de gemeenteraad, op 22 mei voor het Europees Parlement. De gemeenteraadsverkiezingen zijn misschien wel belangrijker dan ooit. We staan op een tweesprong: blijven we het samen doen, of wordt het ieder voor zich? De PvdA kiest voor een Haarlem dat werkt. Dat is een sterke stad, waar jong en oud een goede baan vinden. Dat is een sociale stad, waar iedereen recht heeft op een goede toekomst. En dat is een leefbare en veilige stad, waar je in elke buurt prettig woont.

Graag vertel ik je hier meer over. Daarom nodig ik je van harte uit voor de nieuwjaarsborrel van de PvdA Haarlem, zaterdag 12 januari vanaf 16.00 uur in de Toneelschuur. Ook Marleen Barth (fractievoorzitter PvdA in de Eerste Kamer) is aanwezig en zal een speech houden. Samen heffen we daarna het glas op een sterk en sociaal 2014. Kijk hier voor meer informatie.

Jaaroverzichtje 2013: mijn jaar in zeven resultaten

Zoals elk jaar sluit ik ook dit jaar op deze website af met een klein jaaroverzichtje. 2013 was zeker geen makkelijk jaar. De economische crisis raakte ook Haarlem hard, de gemeente moest opnieuw fors bezuinigen en het was het jaar waarin wethouder Rob van Doorn (GroenLinks) moest aftreden. Maar 2013 was ook het jaar waarin ik, na een mooie strijd met Moussa Aynan, door de leden werd gekozen als lijsttrekker van de PvdA Haarlem voor de verkiezingen van 19 maart 2014.

In onderstaande wordcloud zie je over welke onderwerpen ik het afgelopen jaar het meest blogde op deze website:

Wordcloud kl

Tijdens een jaar houd je je als raadslid met tientallen onderwerpen bezig. Gelukkig lukt het geregeld daarbij kleinere en grotere resultaten te boeken. Zo kreeg de PvdA het dit jaar voor elkaar het minimabeleid bij de bezuinigingen buiten schot te houden, kwam er een kavelwinkel voor zelfbouw van woningen, daalde de schooluitval in onze regio met maar liefst 25 procent en haalde PvdA-wethouder Jan Nieuwenburg miljoenen Europees geld binnen om zowel de jeugdwerkloosheid aan te pakken als oudere werkzoekenden weer aan het werk te helpen. Mooie resultaten, die helpen Haarlem sterker en socialer te maken.

Een kleine greep uit de resultaten die ik zelf het afgelopen jaar, natuurlijk altijd samen met anderen, in de raadscommissies Bestuur en Ontwikkeling heb kunnen behalen:

  • Dit jaar gingen gemeente, politie en justitie van start met de top-25 aanpak van criminele jongeren in Schalkwijk. Uit een eerste evaluatie blijkt dat Schalkwijk hier veiliger van is geworden.
  • In mei werd bekend dat het Glazen Huis van 3FM Serious Request eind 2014 in Haarlem zal staan. Ik nam het initiatief daartoe.
  • Er is een keurmerk voor coffeeshops ingevoerd, dat zorgt voor beter toezicht op veiligheid en gezondheid.
  • Twee belangrijke organisaties kregen na jaren onzekerheid en lang aandringen van de PvdA eindelijk nieuw onderdak: jongerencentrum Flinty’s en cultuurcentrum Hart.
  • De gemeenteraad besloot dat er een opvang moet komen voor uitgeprocedeerde asielzoekers, in samenwerking met organisaties als Vluchtelingenwerk en Stem in de Stad.
  • In juni werd het nieuwe winkelcentrum Marsmanplein in Haarlem-Noord geopend. De PvdA heeft zich hier jarenlang hard voor gemaakt, voor een leefbare buurt en een sterke buurteconomie.
  • De grote zaal van de Philharmonie kreeg een beweegbare vloer, waardoor er nu veelzijdiger geprogrammeerd kan worden. Zo kan het podium pijnlijke landelijke bezuinigingen beter opvangen.

Fijne feestdagen!

kerstkaart

Ik wens alle bezoekers van mijn site en iedereen die mij volgt via Twitter, Facebook of LinkedIn hele fijne feestdagen!

Graag maak ik van deze gelegenheid gebruik om je ook nog even te wijzen op de kerstactie van de PvdA Haarlem. Daarmee willen we laten zien dat samen echt beter werkt dan ieder voor zich. Wie verdient er een verrassing aan het begin van het nieuwe jaar? Ken jij iemand in jouw buurt die zich inzet voor buren, vrienden of familie? Doe mee en misschien zetten we hem of haar begin januari wel in het zonnetje. Deelnemen kan via www.haarlem.pvda.nl/actie.

Verkiezingsprogramma 2014-2018: ‘Voor een Haarlem dat werkt’

‘Voor een Haarlem dat werkt’. Dat is de titel van het verkiezingsprogramma 2014-2018 van de PvdA Haarlem. Een programma dat duidelijke keuzes maakt. Een programma dat oplossingen biedt voor een aantal urgente problemen in onze stad, en daarmee bouwt aan een Haarlem dat werkt. Maar bovenal een programma dat totstand is gekomen dankzij de ideeën van heel veel Haarlemmers, die afgelopen tijd hebben meegedacht. Het is daarmee niet alleen het programma van de PvdA, maar een programma voor alle Haarlemmers.

Komende jaren worden niet makkelijk. De gemeente moet meer doen met minder geld, dus zullen we lastige keuzes moeten maken. Daarvoor is een politiek nodig die niet wegloopt maar samenwerkt. Die liever zorgt voor meer banen dan voor nog meer lege parkeergarages. En die de rekening van de crisis eerlijk verdeelt. Dat bedoelen we met linksom de crisis uit. Want één ding weten we zeker: samen werkt beter dan ieder voor zich.

In ons verkiezingsprogramma kiezen wij voor een sterk en sociaal Haarlem. Een Haarlem waar jong en oud een baan heeft voor een fatsoenlijk salaris. Een Haarlem waar iedereen kan rekenen op goede zorg en het beste onderwijs. Een Haarlem waar iedereen woont in een prettige en veilige buurt. Een Haarlem dat werkt.

Lees hier het complete verkiezingsprogramma als PDF-document.

PvdA in de buurt

Elke week is de PvdA in de buurt. Elke zaterdag gaan we met een grote groep kandidaten en vrijwilligers in een andere wijk van deur tot deur, om te horen wat Haarlemmers van hun buurt vinden. Afgelopen vier weken waren we in het Rozenprieel, Meerwijk, Delftwijk en Parkwijk.

Politiek is veel meer dan wat er in het stadhuis gebeurt. Daarom vind ik het zo belangrijk om ook in de buurten aanwezig te zijn, in gesprek met de Haarlemmers. Dan hoor je pas echt wat mensen bezig houdt. De meeste mensen zijn positief over hun wijk en wonen fijn in Haarlem. Maar ze maken zich ook zorgen, bijvoorbeeld over hun baan, de veiligheid in hun buurt en of we nog wel voldoende naar elkaar omkijken. Daar wil de PvdA zich ook de komende vier jaar in de raad voor inzetten. Voor een sterke en sociale stad, met veilige en leefbare buurten. Voor een Haarlem dat werkt.

collaga

Ook na de kerst gaan we weer elke week de buurt in, te beginnen op 11 januari in Europawijk. Dat kan natuurlijk alleen met de hulp en inzet van tientallen vrijwilligers. Bedankt voor jullie hulp, ik ben trots op jullie!

Wil je ook een keer mee? Meld je aan! Ben je nog niet eerder mee geweest? Geen enkel probleem. Vooraf krijg je een korte introductie en je gaat altijd met iemand mee die dit vaker heeft gedaan! Neem voor meer informatie contact op met Tessa – 06-53768891 – tvddolder@gmail.com. Of kijk op http://haarlem.pvda.nl/doe-mee.

Kandidatenlijst vastgesteld

De ledenvergadering heeft dinsdag 10 december de definitieve kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart vastgesteld. Met 27 kandidaten gaan we de verkiezingen in. Een team vol kwaliteit en diversiteit, voor een Haarlem dat werkt.

lijst

De belangrijkste wijziging is dat Roel Schepers (plek 17), Bart-Bram Spruit (18) en Paul Seyferth (19) een plek op de lijst hebben gekregen. Zij waren door de kandidaatstellingscommissie niet op de lijst geplaatst, maar de ledenvergadering besloot hen alsnog op een plek op de kandidatenlijst te kiezen. Verder kreeg Jan Oldenburger, die zich vanwege gezondheidsproblemen had teruggetrokken van plek 8, een plek als lijstduwer op plek 20.

Samen gaan we werken aan een sterk en sociaal Haarlem. Een Haarlem waar jong en oud een baan heeft voor een fatsoenlijk salaris. Een Haarlem waar iedereen kan rekenen op goede zorg en het beste onderwijs. Een Haarlem waar iedereen woont in een prettige en veilige buurt. Een Haarlem waar we het samen doen, en niet ieder voor zich. Een Haarlem dat werkt.

Bekijk hier de kandidatenlijst.

Vaarwel Madiba

Gisteren overleed misschien wel de grootste man van onze tijd, Nelson Mandela. Ik was acht jaar oud toen hij in 1990 werd vrijgelaten uit gevangenschap. Ik weet nog dat ik langer mocht opblijven, tussen mijn ouders op de bank voor de tv kijkend naar de toespraak van Mandela in Kaapstad. Hoewel ik het belang van deze gebeurtenis nog niet echt kon bevatten, merkte ik aan hun reactie dat er iets heel bijzonders gebeurde.

Het leven van Mandela wordt misschien wel het beste samengevat in zijn favoriete gedicht, Invictus van William Henley. Het gedicht inspireerde hem, handgeschreven op een stukje papier, gedurende zijn 27 jaar op Robben Eiland. In onderstaand filmpje wordt het prachtig voorgedragen door Morgan Freeman:

Campagne van start met 1500 rozen

Zaterdag 30 november is de campagne van de PvdA Haarlem gestart. Met 25 vrijwilligers gingen we van deur tot deur in het Rozenprieel. Daarna liepen we door de Grote Houtstraat naar Café Studio voor de afsluitende borrel. We hebben deze dag maar liefst 1500 rode rozen uitgedeeld!

PvdA in de buurt 1a

PvdA in de buurt 1

Kijk voor veel meer foto’s op de Facebookpagina van de PvdA Haarlem.

Popcentrum zet Haarlem Popstad op de kaart

De PvdA steunt het voorstel van Hart, Patronaat en Music Academy voor een nieuw opleidings- en oefencentrum voor popmuziek, waar popschool en oefenruimtes voor bandjes worden gecombineerd. Mogelijk zou dit een plek kunnen krijgen op creatief bedrijventerrein Nieuwe Energie. Hiermee kunnen we Haarlem Popstad nog meer op de kaart zetten.

microfoonHaarlem heeft goud in handen. Met het Patronaat heeft de stad één van de belangrijkste poppodia van het land, we hebben drukbezochte festivals als Bevrijdingspop en Haarlem Jazz en je hoeft de tv of de radio maar aan te zetten en je hoort Haarlemse bandjes, zoals Chef’ Special, The Hype of Michael Prins. Door zich nog meer als popstad op de kaart te zetten kan Haarlem hier economisch meer van profiteren. Bijvoorbeeld door opleidingsinstituten en creatieve bedrijven naar de stad te halen die te maken hebben met popmuziek. Haarlem Popstad kan dan zorgen voor veel nieuwe werkgelegenheid.

Maar dan is het wel belangrijk dat de hele keten voor popmuzikanten goed is georganiseerd: muziekonderwijs voor jongeren, oefenruimte voor startende bandjes, huisvesting voor de bands die inmiddels zijn doorgebroken en natuurlijk podia en festivals waar men kan optreden. In Haarlem ontbreken met name betaalbare oefenruimtes voor beginnende bandjes. Bovendien is de popschool van Hart op zoek naar een nieuw onderkomen. Hart, Patronaat en Music Academy van hogeschool Inholland hebben nu voorgesteld om de popschool te combineren met oefenruimtes voor bandjes, mogelijk op Nieuwe Energie in de Waarderpolder.

De PvdA is enthousiast over dit voorstel. Hiermee kunnen we Haarlem Popstad echt op de kaart zetten. De gemeente hoeft het niet te betalen, maar wordt wel gevraagd om een lening. Een ruime meerderheid van de gemeenteraad heeft wethouder Cornelis Mooij gevraagd dit idee verder uit te werken en met een voorstel aan de gemeenteraad te komen.