Meer

Zoekresultaten voor "leegstaande kantoren"

Herbestemming leegstaande kantoren

Het College van B&W gaat actief werk maken van het herbestemmen van leegstaande kantoren tot woningen. Dat blijkt uit het Plan van Aanpak Leegstaande Kantoren, dat gisteren in de raadscommissie Ontwikkeling werd besproken. De PvdA heeft hier een jaar geleden middels een motie om gevraagd en we zijn dan ook erg blij dat PvdA-wethouder Jan […]

Kabinet laat kantoren liever leegstaan

Minister Piet Hein Donner (Binnenlandse Zaken) is er tegen om financieel te stimuleren dat leegstaande kantoren worden omgebouwd tot woningen. Volgens de minister zou de overheid dan “tweederangs woningen” financieren. Hij wil in plaats daarvan leegstaande kantoren slopen (zie dit bericht). Een teleurstellend standpunt, dat weer eens laat zien dat dit kabinet erg weinig oog […]

Cultuurnota voorstel 4: Cultuur in leegstaande panden

Afgelopen donderdag presenteerde de PvdA in de raadscommissie Ontwikkeling vijf voorstellen voor de nieuwe Cultuurnota, als aanvulling op de uitgangspunten van het College van B&W (zie een eerdere log). Deze week licht ik elke dag één van deze voorstellen verder toe op deze website. Vandaag is dat cultuur in leegstaande panden. Zoals ik gisteren en […]

Kantorenmarkt

Vandaag kreeg de raadscommissie Ontwikkeling een presentatie over de Haarlemse kantorenmarkt. Dit omdat wij als raadsleden graag meer inzicht willen krijgen in de vraag naar kantoorruimte en de leegstand van kantoren.  De vraag naar kantoorruimte is in de regio rond Haarlem nog altijd hoog. In de Metropoolregio Amsterdam (het samenwerkingsverband van het noordelijk deel van Nederland) […]

Frank Heemskerk onderzoekt leegstandsbelasting kantoren

PvdA-staatssecretaris Frank Heemskerk (Economische Zaken) gaat de mogelijkheden onderzoeken om leegstaande kantoren extra te belasten. Dat meldde het Parool deze week. Hiermee wordt een lang bestaande wens van de Haarlemse PvdA mogelijk werkelijkheid. Al in 2005 nam de Haarlemse gemeenteraad een motie van de PvdA aan die het College van B&W vroeg zich aan te […]

PvdA: meer en betere huisvesting voor studenten

De PvdA wil meer en kwalitatief betere huisvesting voor studenten. Wij willen daarom dat belemmeringen om langdurig leegstaande kantoren om te bouwen naar studentenwoningen worden weggenomen. Daarnaast moeten foute huisjesmelkers steviger worden aangepakt, de overheid moet particuliere investeringen in studentenwoningen stimuleren en de positie van de student-huurder moet worden versterkt. Dit staat in een actieplan […]

Op bezoek in de Haarlemmermeer

De PvdA vindt regionale samenwerking belangrijk. Natuurlijk op gemeentelijk niveau, maar als PvdA-fractie proberen wij ook zelf zoveel mogelijk samen te werken met andere PvdA-fracties in onze regio. Zo hadden we begin dit jaar al een etentje met de PvdA-fractie uit Velsen (zie een eerdere blog). Zaterdag 17 december bezochten we die andere grote buurgemeente […]

Begrotingsweek in gemeenteraad afgerond

Het was een drukke week, maar donderdag 11 november heeft de gemeenteraad het debat over de begroting voor 2011 (zie een eerdere blog) afgerond. Een week waarin plaats was voor goed debat over inhoudelijke discussiepunten, soms ook tussen de coalitiepartijen onderling. Sommigen leggen dit uit als teken van zwakte, maar ik ben het meer eens met die leden […]

Themapagina Haarlems Dagblad: Steen versus Groen

Woensdag 1 juli besteedt het Haarlems Dagblad een complete pagina aan de discussie of Haarlem volgebouwd is. GroenLinks begon deze discussie in vorige maand bij de Kadernota (zie een eerdere blog). Op de themapagina interviewt de krant stadsbouwmeester Max van Aerschot en socioloog Johannes van der Weiden, die betogen dat Haarlem helemaal niet vol is, dat een […]

Haarlem volgebouwd? Dacht het niet

Haarlem is volgebouwd. De grens aan de verdichting is bereikt en Haarlem biedt geen plaats meer voor mensen die hier graag willen wonen. Zij moeten maar elders op zoek naar een woning. Dat betoogde GroenLinks-fractievoorzitter Lukas Mulder maandag 15 juni in de gemeenteraad en woensdag 17 juni in het Haarlems Dagblad. Ondertussen zien we dat […]

Bezoek aan Rotterdamse klushuizen

Vandaag heb ik samen met mijn fractiegenoten Joyce Langenacker en Stan Kaatee een bezoek gebracht aan projecten met zogenaamde ‘klushuizen’ in Rotterdam. Dit zijn in slechte staat verkerende panden in achterstandswijken die door de gemeente voor een relatief laag bedrag worden verkocht, onder voorwaarde dat de bewoners zelf een forse investering plegen in renovatie.   […]

Haarlems Dagblad: Woningen studenten te duur

Vandaag schrijft het Haarlems Dagblad over het PvdA-manifest ‘Studenten Onder Dak’, waarin ik vijf voorstellen doe om het aantal betaalbare studentenkamers in Haarlem uit te breiden (zie een eerdere log). Je kunt dit artikel uit het Haarlems Dagblad hier lezen en hier kun je de reacties op het artikel op de website van het Haarlems Dagblad bekijken.

Moties Kadernota

Gisteren werd een weekje debat over de Kadernota in de Gemeenteraad afgesloten met stemmingen over een kleine tachtig moties. De PvdA stemde voor ongeveer tien van deze moties. De twee door ons zelf ingediende moties (ruimhartige bijstand en prestatiecontracten achterstallig onderhoud) werden met ruime meerderheid aangenomen, net als twee door ons mede ondertekende moties, namelijk […]

5 punten voor de nieuwe Cultuurnota

Donderdag sprak de raadscommissie Ontwikkeling over de Beleidsvoornemens Cultuurnota 2009-2012. Hierin presenteert het College van B&W haar uitgangspunten voor de nieuwe Cultuurnota, die de komende maanden zal worden geschreven. Namens de PvdA presenteerde ik hierbij een manifest met vijf extra punten, die wij graag willen terugzien in de nieuwe Cultuurnota. De PvdA is blij met de […]

Lessen van Berlijn

Zoals ik in een eerdere log heb geschreven ben ik het Hemelvaartweekend een paar dagen in Berlijn geweest. Dat was natuurlijk vooral bedoeld voor ontspanning, maar zo tussendoor heb ik ook nog wel wat inspiratie opgedaan voor de lokale politiek. Met name hoe er in Berlijn wordt omgegaan met leegstaande gebouwen is erg interessant en […]